ย้อนกลับ

เรือนไม้เก่าโบราณ

เรือนหลังแรกชุมชนแม่นาเรือ

          เรือนไม้เก่าภาคเหนือหลังนี้เป็นบ้านของคุณยายต่อมแก้ว ใจบุญ อายุ ๘๙ ปี บ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๕ สร้างมาแล้วกว่า ๖๕ ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไท-ยวน สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเรือนโบราณแต่แรกของชุมชนแม่นาเรือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา

          ในสมัยก่อนนั้น การสร้างเรือนจะเรียกกันว่า “เฮือนวาน” คือเรือนที่สร้างด้วยกำลังคนที่เกิดจากการไหว้วานกันหรือที่เรียกว่าการลงแขก ให้มาช่วยเหลือกันในการปลูกเรือน เรือนหลังนี้ออกแบบโดยสล่ายัง (ทางภาคเหนือจะเรียกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการช่างว่า สล่า ) เป็นผู้ออกแบบเรือนหนึ่งในสามหลังในช่วงที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านแม่นาเรือ โดยลักษณะสถาปัตยกรรมจะเป็นเรือนไม้จริงชั้นเดียวยกใต้ถุนโล่ง การสร้างเรือนยกใต้ถุนโล่งนั้น เพื่อใช้สำหรับประกอบกิจกรรมในตอนกลางวัน ส่วนชั้นบนใช้สำหรับอยู่อาศัย ชั้นบนของเรือนมีชานแดดและครัวไฟ ในเรือนประกอบด้วย หลังคาเป็นทรงจั่วผสมมีหลายจั่วในหลังคาเดียว มุงกระเบื้องซีเมนต์ มีหลังคาคลุมบันได และเสาแหล่งหมา ที่เป็นเสาเรือนต้นแรกหน้าบันไดทางขึ้นเรือน โครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมแกนไม้ไผ่ ฝาผนังตีแนวนอน เป็นรูปแบบของเรือนไท-ยวนที่อพยพมาจากเมืองลำปาง คุณยายเล่าให้ฟังว่าเรือนหลังนี้สร้างด้วยเงินเพียงหมื่นเดียว และเสาเรือนราคาเพียงต้นละ ๑๐ บาทเท่านั้น ภายในบ้านมีของเก่าที่เก็บสะสมไว้หลายชิ้น อาทิเช่น รูปถ่าย ตำราภาษาล้านนา เป็นต้น ปัจจุบันเรือนโบราณในชุมชนแม่นาเรือเหลืออยู่ทั้งหมด ๕ หลัง แต่เรือนของคุณยายต่อมแก้ว เป็นหลังที่เก่าแก่ที่สุด

3,116 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพะเยา