กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 458

2,286 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

"วัดลี" คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) เกิดจากแรงบันดาลใจและความสำนึกรักถิ่นเกิดของพระครูอนุรักษ์บุรานันท์ เจ้าอาวาสวัดลี ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติจำนวนมากถูกทอดทิ้งอยู่ตามวัดร้างต่างๆ ในเมืองพะเยา ด้วยสำนึกแห่งความเป็นลูกหลานเมืองพะเยาที่มีอยู่ในสายเลือด ท่านจึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดลีเพื่อมิให้สูญหาย ด้วยระยะเวลากว่า 50 ปี ของการทำงานอนุรักษ์โบราณวัตถุ ทำให้โบราณวัตถุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่มีที่เก็บรักษาอย่างเพียงพอ จึงเป็นที่มาของความคิดการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของเมืองพะเยาอีกแห่งหนึ่ง 

 

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระยิ้ม(พระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ)

เศียรพระพุทธรูปหินทราย

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดลี บ้านหล่ายอิง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5443 1835, 089-8525887 ติดต่อพระครูอนุรักษ์ษุรานันท์
เว็บไซต์ : http://www.watleephayao.com/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.รถยนต์ส่วนตัว

-เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 969 กิโลเมตร

-เส้นทางที่ 2 ใข้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร่ เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 782 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

 

2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะทำหนังสือแจ้งล่วงก่อนเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง