กำลังโหลดข้อมูล
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 650

2,203 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :               พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :   ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ตั้ง :            พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา ต.สว่างอาราณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

หมายเลขติดต่อสอบถาม :   0-5449-1490 ต่อ 23

latitude :             

longitude :         

รายละเอียด :         พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงทรัพยากร โบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุทชน เพื่อให่คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ช่วยสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ทำให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาทรัพยากร ในขณะเดียวกันจะทำให้ทรัพยากรดำรงอยู่อย่างเป็นประโยชน์ยาวนานที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น

 

การเดินทาง :         จากตัวเมืองพะเยามาถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นระยะทางประมาณ17กิโลมตร

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ค่าเข้าชม

ฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง