กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 428

1,929 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :               พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :   ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ตั้ง :            พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา ต.สว่างอาราณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

หมายเลขติดต่อสอบถาม :   0-5449-1490 ต่อ 23

latitude :             

longitude :         

รายละเอียด :         พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงทรัพยากร โบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุทชน เพื่อให่คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ช่วยสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ทำให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาทรัพยากร ในขณะเดียวกันจะทำให้ทรัพยากรดำรงอยู่อย่างเป็นประโยชน์ยาวนานที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น

 

การเดินทาง :         จากตัวเมืองพะเยามาถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นระยะทางประมาณ17กิโลมตร

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ค่าเข้าชม

ฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง