กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 653

4,257 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :               พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :   ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ตั้ง :            พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา ต.สว่างอาราณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

หมายเลขติดต่อสอบถาม :   0-5449-1490 ต่อ 23

latitude :             

longitude :         

รายละเอียด :         พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงทรัพยากร โบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุทชน เพื่อให่คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ช่วยสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ทำให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาทรัพยากร ในขณะเดียวกันจะทำให้ทรัพยากรดำรงอยู่อย่างเป็นประโยชน์ยาวนานที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น

 

การเดินทาง :         จากตัวเมืองพะเยามาถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นระยะทางประมาณ17กิโลมตร

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ค่าเข้าชม

ฟรี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง