กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

15 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 935

64,156 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย

 • ห้องศิริราชขัตติยพิมานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราชและการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน
 • ห้องสถานพิมุขมงคลเขต : ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่อง 'พระศรีเมือง' และภาพปักตัวละครเอกใน วรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น
 • ฐานป้อมพระราชวังหลัง : หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกัน สามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปีได้อย่างมากมาย
 • เครื่องถ้วยโบราณ : ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัย ที่ขุดพบระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย
 • ห้องโบราณราชศัสตรา : จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล เสนีวงศ์ซึ่งเป็นราชสกุล ที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
 • ห้องคมนาคมบรรหาร : ชมภาพยนตร์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่งได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาลเวลา ย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
 • งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ : ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มาแห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และเครื่องเรือน จากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำมาสร้าง โรงศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน
 • หุ่นกายวิภาคมนุษย์ : ปฐมบทของสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ ในโรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจากเยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้ เป็นประจักษ์พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัยนั้น
 • สมเด็จพระบรมราชชนก : “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการเสียสละโดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 • จักษุวิทยา : มาสัมผัสถึงบรรยากาศของห้องตรวจโรคตาในอดีต รู้จักเครื่องมือของจักษุแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค และวัตถุจัดแสดงที่หาชมได้ยาก เช่น เลนส์ของต้อกระจก จากผู้ป่วยนับพันราย และเครื่องมือผ่าตัดดวงตาของศิริราชในอดีต
 • อาจารย์ใหญ่ : หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ที่นักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและเรียกขานกันว่า อาจารย์ใหญ่โต๊ะปฏิบัติการชุดนี้เคยรองรับ อาจารย์ใหญ่มารุ่นแล้วรุ่นเล่า
 • การจำลองการผ่าตัด : เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติการในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึงหัวใจของการทำงานเป็นทีม
 • มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ : ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกาย มนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความรู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย
 • ร้านโอสถวัฒนา : รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็นการผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) : กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพ ศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ตลอดไปจนถึงสามัญชนทั่วไป
 • วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย : โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน
 • เรือโบราณ : เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำ ใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย               

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-419 2618-9
เว็บไซต์ : http://www.sirirajmuseum.com
อีเมล : Sirirajmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 10.00-17.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

• ผู้ใหญ่ชาวไทย - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 100 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 80 บาท

• เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 30 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 25 บาท

• ชาวต่างชาติ - ตั๋วรวม (2 พิพิธภัณฑ์) 300 บาท / ตั๋วเดี่ยว (เลือก 1 พิพิธภัณฑ์) 200 บาท

การเดินทาง

 • รถโดยสายประจำทางสาย 57 , 81 , 157 หรือ รถกะป๊อสายใต้เก่า-รพ.ศิริราช
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟ
 • เรือข้ามฟาก ท่าพระจันทร์-วังหลัง, ท่าช้าง-วังหลัง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชแบบหมู่คณะ

1. จองคิวเข้าชม

แจ้งรายละเอียด จำนวนผู้เข้าชม, วันที่และเวลาเข้าชม,ขอความอนุคราะห์วิทยากร(หากต้องการ) กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โทร. 02 419 2617 ***ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน***

 

2. ส่งหนังสือขอเข้าชม

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบ้างกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ส่งแฟกซ์มาที่ 02-411-3062 (งานสารบรรณคณะฯ) และ 02-411-0166 (หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช)

หรือส่งมาที่ Email : Sirirajmuseum@gmail.com

 

3. รอการติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่แจ้งจะคอนเฟิร์มการเข้าชม และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

 

หมายเหตุ

 • จำกัดจำนวนผู้เข้าชมหมู่คณะ อย่างต่ำ 10 คน (รองรับวันละไม่เกิน 200 คน)
 • วิทยากรประจำวันมีจำนวนจำกัด
 • นักศึกษาและบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย เข้าชมฟรี
 • อัตราการเข้าชมสำหรับสถาบันที่ทำหนังสือขอเข้าชม

นักเรียน (ต่ำกว่า 18 ปี) 20 บาท, ครู 50 บาท,

นักศึกษา 80 บาท (ชม 1 ที่) และ 100 บาท (ชม 2 ที่)

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

Available

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ 

 

27

แบ่งปัน

กิจกรรม

13 ก.ย. 2566

02 ต.ค. 2566

13 กันยายน 2566
พิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชมนิทรรศการวันมหิดล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย   ภายในนิทรรศการจัดแสดง วิดิทัศน์พระราชประวัติ พระวิริยอุตสาหะในด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ สมุดบันทึกลายพระหัตถ์ กล่องบัตรดรรชนี ขณะพระองค์ทรงศึกษาวิชาแพทย์ ชุดเครื่องมือแพทย์ขณะพระองค์ทรงศึกษาวิชาสาธารณสุข พระราชกรณียกิจที่อุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาการแพทย์ไทย   ผู้เข้าชมนิทรรศการร่วมทำแบบสอบถาม ลุ้นรับ “ธงที่ระลึกวันมหิดล” ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-17.00น.  (ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตกฤษ์)

29 ส.ค. 2566

10 ก.ย. 2566

29 สิงหาคม 2566
พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอชวนวัยเก๋า… มาเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์ ในโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์ศิริราช 2566” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช   คุณสมบัติวัยเก๋า เคยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช  (แพทย์/พยาบาล/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ) เกษียณอายุที่โรงพยาบาลศิริราช ปี 2566 หรือเกษียณอายุแล้วก่อนหน้านี้ สุขภาพแข็งแรง สามารถเดินพร้อมบรรยายในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช   เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 66  ทางกลุ่มไลน์ > https://line.me/ti/g/3hHIFegPkH ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันอังคารที่ 12 ก.ย. 66

14 ก.ค. 2566

04 ส.ค. 2566

14 กรกฎาคม 2566
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช  ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพมุขสถาน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน   เวลา 10.00-11.45 น. บรรยายหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” โดย ผศ.นพ.สมุทร จงวิศาล หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช เวลา 13.00-14.30 น.  บรรยายหัวข้อ “งานปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” โดย นายชัยยศ เจริญสันติพงศ์  นักวิชาการศึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช   ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชม live สด ผ่านทาง Facebook: Siriraj Museum – พิพิธภัณฑ์ศิริราช โทรสอบถามได้ที่ 02-419-2102, 02-419-2601, 02-419-6363

05 ก.ค. 2566

06 ก.ค. 2566

03 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญชมถ่ายทอดสด นิทรรศการ “Healthy Thai คนไทยสุขภาพดี” ในงาน “วันประมงน้อมเกล้า” ครั้งที่ 33 มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต   ร่วมเรียนรู้กับบูธพิพิธภัณท์ศิริราช ที่จัดแสดงเกี่ยวกับโรคจากหนอนพยาธิตัวร้าย ที่มาการจากรับประทานอาหาร และลองมาเป็นนักปรสิตวิทยาส่องดูพยาธิจากกล้องจุลทรรศน์ รับชมตัวอย่างรอยโรคที่พบในอวัยวะจริง และโซนบริการสุขภาพอีกมากมาย    กดไลค์ กดแชร์ แล้วเตรียมพบกัน วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. Facebook: Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช ชมไลฟ์พร้อมกับเล่นกิจกรรมในไลฟ์ ลุ้นบัตรเข้าชมงาน ฟรี (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด) 

19 มิ.ย. 2566

23 มิ.ย. 2566

19 มิถุนายน 2566
ขอเชิญชมนิทรรศการตามรอย..."โรงเรียนหมอหลวง กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช" วันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙:๐๐-๑๕:๐๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ร่วมชมนิทรรศการ  - ประวัติการแพทย์แผนไทย - รูปแบบการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตรวจประเมินธาตุเจ้าเรือน AI ทางการแพทย์แผนไทย ถ่ายรูปบรรยากาศแบบไทย ๆ ภายในงาน   พิธีเปิด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่ม ๑๓:๐๐ น. วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน เวลา ๑๓:๐๐ น. (รับจำนวนจำกัด) กิจกรรมพิเศษร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พาทุกท่านตามรอยประวัติการแพทย์ และสุนทรภู่ กวีเอกของไทย  เข้าชมฟรี พร้อมมีวิทยากรบรรยาย เฉพาะ ๑๐ ท่านแรก ที่มารายงานตัวในวันดังกล่าว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เวลา ๑๒:๕๕ น. ทุกท่านที่เข้าร่วมครบทุกกิจกรรม รับของที่ระลึกจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช **ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด** เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายด้วยชุดไทยกันนะคะ   พิพิธภัณฑ์ศิริราช เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์, พุธ-อาทิตย์ (ปิดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-419-2601, 02-419-2617-19 ซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์: https://si-eservice2.mahidol.ac.th/SiMuseumO.../th/index.php
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง