ย้อนกลับ

ตลาดโบราณบางพลี

ตลาดโบราณบางพลี

ตลาดโบราณบางพลีที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นตลาดโบราณที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมการค้าขายที่เก่าแก่และมีของดีให้เห็นอีกมากมาย รวมทั้งบรรยากาศที่ ร่มรื่นติดกับริมคลองเป็นเรือนไม้โบราณมีทางเดินตอนเดียว เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงหรือแม้แต่คนต่างจังหวัดที่มีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดสมุทรปราการ

ที่นี่เป็นตลาดสร้างด้วยไม้ทั้งหมด จากวัดเดินเข้ามา พอสุดทางก็จะพบเจอลำคลองคั่นแล้วมีสะพานให้ขึ้นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ลงสะพานแล้วเดินไปจนสุดก็จะมีร้านรวงไปตลอดสองข้างทาง ฝั่งเลยสะพานไปนี้ก็อาจจะเงียบเหงาและร้านค้าไม่แน่นเหมือนตอนหัวตลาด ทว่าฝั่งด้านในนี้ผมชอบมาก ได้พบเจอความสงบและงดงามแบบเรียบง่ายของตลาด ผู้คนจับกลุ่มกันส่องพระ พูดคุยกันเป็นสังคม ให้ภาพไม่ต่างจากในอดีต

ข้อมูลจาก : นางสาวยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,253 views

0

แบ่งปัน