ย้อนกลับ

คีรีวงสายน้ำขุนเขา

คีรีวงดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ

"คีรีวง" หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

          หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่ 1 อยู่บริเวณที่ราบระหว่าง หุบเขาหลวง เรียกว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นต้นน้ำและเป็นแหล่งพันธุ์ไม้นานาชนิด ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านคีรีวง" หมายถึง "หมู่บ้านซึ่งอยู่ในวงล้อมของภูเขา" ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบ สังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม”เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards)        ประจำปี 2541

ประเภทเมืองและชุมชน

จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การพักแบบโฮมสเตย์ ลองชิมอาหารพื้นเมือง และถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้ลิ้มลองผลไม้หลากหลายชนิด กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือ การปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชมวิวทิวทัศน์ และสูดอากาศบริสุทธิ์

การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคีรีวง นอกจากจะได้มาท่องเที่ยวในที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสวยงามแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ไปพร้อมๆกับการได้ลองใช้ชีวิตการกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วย

( อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์ kiriwonggroup.com )

ผู้เขียนบทความ : Shenice

2,636 views

4

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครศรีธรรมราช