คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หาดทรายดำ

หาดทรายดำแห่งเดียวในสยาม ณ แหลมงอบ

บริเวณหาดทรายดำได้จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศธรรมชาติชายฝั่งทะเล

         หาดทรายดำ อยู่ในพื้นที่ป่าแหลมมะขามอันเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 91 ตอนที่ 114 เมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 680 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยหาดทรายดำจังหวัดตราดนั้นเป็นหาดทรายดำ 1 ใน 5 แห่งของโลก ซึ่งอีก 4 แห่งได้แก่ PulauLang Kaiwi ประเทศมาเลเซีย, Hualien – Taitung ประเทศไต้หวัน, ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย และ Waianpanapa ฮาวาย

         เดิมหาดทรายดำนี้เรียกว่า หัวสวน ปริเวณท้องที่ หมู่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นหาดที่ชาวมุสลิมเป็นเจ้าของและเคยตั้งสุเหร่าบริเวณหัวสวนต่อมาได้ย้ายออกไป ทำให้เป็นสถานที่ร้าง และสภาพป่าเสื่อมโทรมจนกระทั่งมีชาวบ้านยายม่อมได้มานั่งหมกตัวแล้วหายจากโรคอัมพฤกษ์ จึงเห็นว่าหาดทรายดำรักษาโรคได้ และได้บอกต่อกันไป ในภายหลังข่าวเรื่องการรักษาโรคจากการหมกทรายดำกระจายออกไป ต่อมาได้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้เช่น โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหัวเข่า ปวดหลัง หรือ สิว ฝ้า อัมพาต อัมพฤกษ์ เป็นต้น จึงได้มีเจ้าหน้าที่ส่งทรายดำออกไปตรวจสอบโดยกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีผลปรากฏว่า ทรายดำแห่งนี้มีชื่อทางวิชาการว่า ไลโมไนต์(Limonite) มีสูตรทางเคมีว่า 2Fe2O33H2O ลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดงไปจนถึงดำเป็นแร่ที่เกิดจากการยุบสลายของเศษเหมืองและเปลือกหอย และผสมด้วยควอตซ์ และมีสูตรทางเคมีว่า SiO2 (ซิลิกา) หรือเป็นการผุกร่อนของเหล็ก ทางการแพทย์ไม่มีผลทางการรักษาโรค

         หาดทรายดำหัวสวนแห่งนี้อยู่ในบริเวณป่าชายเลน เนื่องจากมีลมมรสุมได้พัดเอาทรายไปอยู่ในบริเวณป่าชายเลน ซึ่งมีโคลน และเปลือกหอยจำนวนมาก แต่ธรรมชาติของหาดทรายดำเป็นป่าชายเลนมีหาดทรายดำที่เป็นของแปลก จึงทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อมาป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ ที่มีความอุดมสมบรูณ์ได้รับการฟื้นฟู เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในการประกอบอาชีพ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เช่น ปูดำ ปูแสม ปลาชนิดต่าง ๆ หอยขี้ค้อน เป็นต้น1

เด็กกำลังนำทรายสีดำมาขัดผิว โดยมีความเชื่อว่าหาดทรายดำจะช่วยรักษาโรค ทำให้ผิวดีได้

........................................

ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน

4,872 views

0

แบ่งปัน