คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

แม่น้ำกก

         ที่ราบลุ่มแม่น้ำกก เป็นลำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดเชียงราย ต้นกำเนินของแม่น้ำกกอยู่ในรัฐฉานของประเทศเมียนมาร์ และเทือกเขาด้านตะวันออกของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณลุ่มน้ำกกในเขตอำเภอเชียงราย เป็นบริเวณที่สำคัญที่สุด เพราะมีเมืองสำคัญของเชียงรายตั้งอยู่เป็นกลุ่มหนาแน่นกว่าบริเวณอื่น ที่มีการค้นพบมีอยู่ 11 เมืองด้วยกัน ตั้งอยู่รอบๆดอยจอมทองในตัวจังหวัด ปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงและคูน้ำในบางส่วน ส่วนเมืองที่มีความสำคัญในการปกครอง ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของแม่น้ำกก และทางตะวันออกมีเมืองโบราณ 2 แห่ง อยู่ในเขตบ้านยางและบ้านเสือเต้น เมื่อขึ้นไปตามลำน้ำกกจะมีเมืองโบราณอีก 3 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่บ้านห้องฮีจนถึงบ้านทุ่งกอล้วน ทางด้านฝั่งเหนือของแม่น้ำกกยังพบเมืองโบราณอีก 3 แห่ง ลำน้ำกกไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงบริเวณบ้านสบกก จะเห็นได้ว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำกกเป็นแหล่งอารายธรรมที่สำคัญ

6,273 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย