คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ไร่แม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

         อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์อูบคำ 1 กิโลเมตร เริ่มจากที่ดินหัวไร่ปลายนาธรรมดาผืนหนึ่งในชานเมืองเชียงราย แต่ด้วยพระบารมีของแม่ฟ้าหลวงและความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาของพระองค์ท่าน สถานที่แห่งนี้จึงได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย บรรยากาศภายในสงบ สง่างาม ร่มรื่น มีต้นไม้นานาพรรณเขียวชอุ่มและสระน้ำขนาดใหญ่กลางอุทยาน มีอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามหลายแบบที่สำคัญคือ หอคำ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากวัดปงสนุกจังหวัดลำปาง ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างมาจากอุตสาหกรรมป่าไม้ และไม้จากบ้านเก่าของชาวบ้านที่นำมาบริจาคจำนวน 32 หลัง ภายในประดิษฐานพระแกะสลักไม้ โดยใช้มีดอีโต้ในการแกะไม้เป็นรูปพระพุทธรูปแบบล้านนาเพียงอย่างเดียว จึงถูกเรียกว่า พระพร้าโต้ อีกทั้งยังมีการรวบรวมศิลปะการเกาะสลักไม้ในพระพุทธศาสนา เช่น สัตภัณฑ์ (เชิงเทียน) ตุงกระด้าง (ตุงไม้แกะสลัก) ขันดอก (ภาชนะใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ) ส่วนต่อมาคือ หอแก้ว จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ ไม้สักมีความผูกพันกับชีวิตของชาวเหนือในหลายมิติ ทั้งในรูปแบบเครื่องใช้ไม้สอย งานศิลปะวิจิตรบรรจง เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา จนถึงพระพุทธรูป

3,999 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย