คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

เสาสะดือเมือง108

เสาสะดือเมือง 108 หลัก

         เสาสะดือเมืองนี้ชาวเชียงรายสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระยาเม็งราย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสาสะดือเมือง 108 หลักตั้งอยู่บนรูปแบบสมมุติของจักรวาลอันเป็นคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออก ลานรอบนอกหมายถึงแผ่นดิน ล้อมด้วยคูน้ำอันเปรียบเสมือนขอบจักรวาล รอบในยกขึ้นเป็นหกชั้นหมายถึง สวรรค์ทั้งหกของกายภูมิ แล้วยกอีกสามชั้นซึ่งหมายถึง รูปภูมิ อรูปภูมิ และชั้นบนสุดคือนิพาน สำหรับตัวเสาสะดือเมืองเปรียบดั่งเขาพระสุเมรุ ตั้งอยู่บนฐานสามเหลี่ยม หมายถึงตรีกูฏบรรพตหรือผาเส้า ล้อมด้วยเสา 108 ต้น อันหมายถึงสิ่งสำคัญในจักรวาล และล้อมด้วยน้ำห้าร่องเปรียบกับปัญจมหานทีลดหลั่นเป็นชั้นไหลสู่พื้นดิน ตามคติโบราณของล้านนา เสาสะดือเมืองจะใหญ่เท่าห้ากำมือ สูงเท่าพระเจ้าแผ่นดิน โคนเสานี้จึงใหญ่เท่าห้าพระหัตถ์กำ และสูงเท่ากับส่วนสูงพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระองค์ได้เสด็จมาเจิมเสาสะดือเมืองนี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2531 ชาวเชียงรายเชื่อว่าน้ำที่สรงเสาสะดือเมืองแล้วเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

2,375 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย