คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สามเหลี่ยมทองคำ

ตลาดการค้า ไทย ลาว พม่า

         สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดที่แม่น้ำรวกไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง มองเห็นสันดอนทรายและพื้นที่รอยต่อสามประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ และลาว เดิมที่เรียกว่า “สบรวก” ต่อมาเป็นที่รู้จักในการท่องเที่ยวว่าสามเหลี่ยมทองคำ มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 แสน ตร.ม. ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีชนกลุ่มน้อย กองกำลังติดอาวุธอาศัยอยู่หลายกลุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ มีโรงงานผลิตเฮโรอีน กระจายตามตะเข็บชายแดน การลำเลียงฝิ่นใช้คาราวานเดินเท้าตามไหล่เขา มีกองกำลังคุ้มกัน ราคาการซื้อขายยาเสพติดว่ากันว่าแลกเปลี่ยนด้วยทองคำ ในน้ำหนักที่เท่ากับยางฝิ่นดิบ พื้นที่แถบนี้ถูกจึงเรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ ในช่วงทศวรรษที่ 2510-2520 รัฐบาลไทยได้ปราบปรามอย่างจริงจัง และผลักดันกองกำลังติดอาวุธต่างๆ โดยเฉพาะกองกำลังขุนส่า ปัจจุบันสามเหลี่ยมทองคำได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

6,038 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย