คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดเจดีย์หลวง

         วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ภายในเมืองโบราณเชียงแสน เจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมฐานแปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน ตามตำนานกล่าวว่าพญาแสนภูเป็นกษัตริย์ลำดับที่ 3 ในราชวงศ์มังราย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โต ของพระยาไชยสงครามและเป็นพระราชนัดดาของพระยามังราย ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1820 ทรงสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.1887 หลังจากที่ทรงสร้างกำแพงเมืองเชียงแสนแล้ว 3 ปี เจดีย์ประธานของวัดนี้เป็นเจดีย์แบบล้านนา สำหรับประดิษฐพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกหน้าอก ต่อมาพระเมืองแก้วตรัสให้ขึดฐานเจดีย์องค์เดิม แล้วก่อเจดีย์องค์ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2058

3,034 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย