คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดเจ็ดยอด

         หลังจากที่อาณาจักรล้านนาเสื่อมลงและตกอยู่ในอำนาจของพม่ากว่า 200 ปี เมืองเชียงรายถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 พม่าไม่สามารถมารุกรานดินแดนทางเหนือได้เนื่องจากถูกอังกฤษรุกราน
         ในปี พ.ศ.2386 พระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้าเชียงใหม่ได้โปรดให้นำราชวงศ์และราษฎรเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เดินทางมาสร้างบ้านเมืองเชียงรายขึ้นมาใหม่ ครั้งนั้นได้บรูณวัดเจ็ดยอด ในการบูรณปฏิสังขรณ์ในครั้งนั้นพบพระธาตุ 7 องค์ ทั้งใหญ่และเล็ก พระครูบาคันธะคนฺธวํโส ได้นำพระภิกษุและชาวบ้านมาช่วยกันบรูณะให้เป็นวัดประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านนั้นจึงมีชื่อว่า บ้านเจ็ดยอด บางตำนานเล่าว่า บริเวณนั้นมีวัดร้างอยู่ 7 วัด พระครูบาคันธะ ถึงนำมารวมกันเป็นวัดเดียว และสร้างพระธาตุเจดีย์เจ็ดยอดขึ้นมาพร้อมกัน แล้วตั้งชื่อว่าวัดเจ็ดยอด ตามชื่อวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่นครเชียงใหม่

2,758 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย