ย้อนกลับ

เชียงรายเมืองศิลปิน

         เชียงรายเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่หลายชั่วอายุคน เมืองที่ปกคลุมด้วยธรรมชาติแวดล้อม ตื่นตาตื่นใจสร้างความหลงใหลติดตรึงแก่ผู้มาเยือนรุ่นแล้วรุ่นเล่า เมืองแห่งชาติพันธ์หลายเชื้อรากเง้า บวกกับสภาวะขุนเขาลำเนาไม้ ท้องไร่ท้องนาชอุ่มเขียว อากาศบริสุทธิ์ งามด้วยสายน้ำสายหมอกและดอกไม้เมืองเหนือนาๆ พรรณ จึงทำให้เชียงรายเป็นเมืองอีกแห่งหนึ่งที่ต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต บรรยากาศแสนรื่นรมย์เหล่านี้ทำให้เชียงรายบังเกิดศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะขึ้นมากมายหลากหลายแขนง บ้านศิลปินในเชียงรายจึงเป็นอีกจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบผลงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตบนเส้นทางศิลปะ ของนักศึกษา ศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         ศิลปินเชียงรายสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องในด้าน สังคม ชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะด้าน เศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้จากมวลชนมหาศาล ที่แวะเวียนเยี่ยมชมวัดร่องขุ่นของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆฒิพิพัฒน์ ซึ่งท่านเป็นผู้พัฒนาวัดมายาวนานหลายสิบปี จนโด่งดั่งสร้างเศรษฐกิจมหาศาลให้แก่จังหวัด อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 10 วัด ที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย มิใช่จะมีเพียงแค่วัดขาวร่องขุ่น แต่หากยังมีบ้านดำนางแลของ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี อีกท่าน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงศิลปะ เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดัน ความคิดสร้างสรรค์ แก่ศิลปินทั่วแผ่นดินไทย ซึ่งปัจจุบันบ้านดำได้กลายเป็นพิพิธพันธ์บ้านดำ ให้แก่ผู้ที่หลงใหลในศิลปะ ได้เข้ามาเชยชนอย่างมิขาดสายเช่นกัน ปัจจุบันศิลปินเชียงรายหลายต่อหลายคนได้สร้างพื้นที่อาณาจักรของตน ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปะแก่ผู้สนใจ เป็นปรากฏการณ์ในโครงการเปิดบ้านศิลปิน ซึ่งเป็นการจับมือของศิลปินและหน่วยงานภาครัฐ แผ่ขยายแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ ตามภูมิลำเนาของศิลปินอย่างต่อเนื่องแทบทุกอำเภอก็ว่าได้

         นอกจากสร้างพื้นที่ของตนให้แก่ผู้ที่อยากเยี่ยมชนแล้ว ยังมีการรวมตัวของกลุ่มศิลปินในนาม “ขัวศิลปะ” ซึ่งขัวศิลปะคือแหล่งเรียนรู้ศิลปะแก่ผู้ที่สนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะโดยตรงของจังหวัดเชียงราย มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม หมุนเวียนของทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เสียค่าเข้าชมอีกที่หนึ่ง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถแวะเวียนเยี่ยมเยือนเข้าชมได้ ซึ่งก็ไม่ได้ห่างจากสนามบินเท่าใดนัก ซึ่งในขัวศิลปะจะมีรายชื่อบ้านแหล่งพำนักของศิลปินแทบทุกคนและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อเยี่ยมเยือนบ้านศิลปินได้จากที่นี่อีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเชียงรายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างพากันขนานนามว่าเป็น เมืองศิลปิน เมืองศิลปะ โดยแท้บนแผ่นดินประเทศไทย

........................................

Credit by :
นางศกุนตลา เขื่อนศิริ

1,406 views

0

แบ่งปัน