คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

รั้ว

         รั้ว ตามพจนานุกรมแปลว่า เครื่องล้อมกันเป็นเขตบ้าน ฉันคือก้อนเมฆ ก่อตัวจากความชื้นเหนือเทือกเขาแดนลาว ชีวิตของฉันเป็นวัฏจักรจากไอน้ำ โดนแสงแดดแล้วกลั่นเป็นฝน เป็นเช่นนี้มาแสนนาน ฉันจึงเป็นคนเก่าก่อนที่ได้พบเห็นทุกความเปลี่ยนแปลงของดินแดนนี้ เชียงแสน-แม่จัน-แม่ฟ้าหลวง หรือชื่อที่คนในพื้นที่เรียกว่า “ดอยนางนอน” จากนิทานปรัมปราเล่าเรื่องโศกนาฏกรรมของเจ้าหญิงเมืองเชียงแสนที่รักกับคนเลี้ยงม้า สุดท้ายลงเอยด้วยความตาย เลือดของเจ้าหญิงไหลท่วมเป็นแม่น้ำแม่สาย ร่างกายเหยียดยาวเป็นดอยนางนอน ส่วนท้องคือดอยตุง เหล่านี้เป็นเรื่องเล่าสืบกันมา

         จากนิทานโบร่ำโบราณ มาสู่เรื่องเล่าครั้งใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความแร้นแค้นเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า ในครั้งนั้นฉันแทบจะเกิดและเติบโตเป็นฝนไม่ได้ ส่งผลถึงปากท้องทุกข์ยากของผู้คน เรื่องเล่าครั้งนี้ไม่มี “เจ้าหญิง” มีแต่ “ในหลวง” กับ “แม่ฟ้าหลวง” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ที่ต้องการช่วยเหลือทั้งราษฎรและผืนป่าให้มีชีวิตยั่งยืนร่วมกัน ก่อเกิดเป็นยุทธศาสตร์พัฒนา ทรงคิดและทำเพื่อพลิกฟื้นความแร้นแค้นให้กลับคืนสู่ความสุขที่ยั่งยืนของทั้งคนและสิ่งแวดล้อม จนวันหนึ่งเกิดความชุ่มชื้นบนพื้นดินอีกครั้ง สร้างก้อนเมฆอย่างฉันกลับคืนสู่ท้องฟ้าอีกคราว

         เรื่องเล่าไม่ได้สิ้นสุดที่การพลิกฟื้นให้คืนความสุขของราษฎร การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ของพระองค์ท่าน ทุกก้าว พระบาทที่ประทับลงบนแผ่นดิน หมายถึงการหมายแนวเขตประเทศไทย แนวรั้วเป็นการบอกอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ให้ชัดเจน แต่มิได้แบ่งกั้นน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีแด่ผู้คนในทุกชาติพันธุ์ วันนี้ฉันมาลอยอวดฟ้าสวยประจำการอยู่ที่แนวรั้วชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ มาทักทายฉันได้นะ ฉันก้อนเมฆชื่อ ภักดี

........................................

Credit by :
นางสาวณิชารีย์ เหลืองสุวรรณ

1,138 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย