คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พิพิธภัณฑ์จอมพล ป.

พิพิธภัณฑ์ทหารบ้านจอมพล ป.

         บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ระหว่างดอยจำปีและดอยจอมทอง บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นบ้านพักจอมพล ป.พิบูลสงคราม และส่วนที่เป็นสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนในปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่ชุมชนดอยทอง บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 เพื่อใช้เป็นที่พักของ จอมพล ป.นายยกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการเดินทางมาตรวจราชการ และบ้านหลังนี้ยังถูกใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการสนามกองทัพพายัพส่วนหน้า จากนั้นได้ใช้ประโยชน์ทางการทหารอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นหน่วยเฉพาะกิจทหารอาสาสมัคร ยุคต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (หน่วยล่าสังหาร) ต่อมาได้ใช้เป็นที่ตั้งของแผนกกำลังพลสำรอง ปัจจุบันได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีลักษณะเป็นบ้านปูนสองชั้น ทรงสวิตส์ มีชั้นใต้ดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 4 เมตร ขนาดบ้านกว้าง19.25 เมตร ยาว 29.25 เมตร มีความสูงจากพื้นดินถึงพื้นชั้นล่าง 6 เมตร ชั้นล่างมีจำนวน 2 ห้อง ชั้นบนมีจำนวน 4 ห้อง

6,487 views

2

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย