ย้อนกลับ

พิพิธภัณฑ์จอมพล ป.

พิพิธภัณฑ์ทหารบ้านจอมพล ป.

         บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ระหว่างดอยจำปีและดอยจอมทอง บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นบ้านพักจอมพล ป.พิบูลสงคราม และส่วนที่เป็นสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดนในปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่ชุมชนดอยทอง บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 เพื่อใช้เป็นที่พักของ จอมพล ป.นายยกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการเดินทางมาตรวจราชการ และบ้านหลังนี้ยังถูกใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการสนามกองทัพพายัพส่วนหน้า จากนั้นได้ใช้ประโยชน์ทางการทหารอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นหน่วยเฉพาะกิจทหารอาสาสมัคร ยุคต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (หน่วยล่าสังหาร) ต่อมาได้ใช้เป็นที่ตั้งของแผนกกำลังพลสำรอง ปัจจุบันได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีลักษณะเป็นบ้านปูนสองชั้น ทรงสวิตส์ มีชั้นใต้ดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 4 เมตร ขนาดบ้านกว้าง19.25 เมตร ยาว 29.25 เมตร มีความสูงจากพื้นดินถึงพื้นชั้นล่าง 6 เมตร ชั้นล่างมีจำนวน 2 ห้อง ชั้นบนมีจำนวน 4 ห้อง

1,545 views

2

แบ่งปัน