คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระธาตุดอยจอมทอง

พระธาตุดอยจอมทอง

         พระธาตุดอยจอมทอง ตั้งอยู่ที่ วัดดอยจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพระธาตุดอยจอมทองมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักรว่า พระเถระชื่อว่าพระเจ้าโฆษา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุทั้ง 3 ขนาดรวม 16 พระองค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราชเจ้าท่านจึงรวม 3 พระองค์ ส่งให้พระยาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ พระยาเรือแก้วพร้อมด้วยพระมหาเถระได้รับพระธาตุ แล้วได้สร้างสถูปไว้ท่ามกลางเมืองไชยนารายณ์ ตั้งชื่อว่า พระธาตุดอยจอมทองเป็นมงคลนามของเมืองในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

2,025 views

1

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย