ย้อนกลับ

พระธาตุจอมสัก

พระธาตุจอมสัก

         พระธาตุจอมสัก ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางห่างจากเมืองเชียงราย 7 กิโลเมตร เดิมมีชื่อว่า พระธาตุดอยบ้านยาง สร้างขึ้นสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนสมัยพระเจ้าพังคราช ได้มีพระเถระชื่อ พระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระเจ้าพังคราช ได้แบ่งไปประดิษฐานที่พระธาตุจอมกิตติ อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่พระธาตุดอนบ้านยาง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น พระธาตุดอนจอมสัก

1,020 views

0

แบ่งปัน