คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ทะเลสาบเชียงแสน

ตำนานโยนกนคร ทะเลสาบเชียงแสน

         ทะเลสาบเชียงแสน เป็นที่ราบน้ำท่วมขังในเขตอำเภอเชียงแสน เป็นที่รับน้ำจากห้วยเล็กๆต่อมาจากฝายกั้นน้ำ ทำให้กลายเป็นบึงขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 2,711 ไร่ พื้นที่บางส่วนถูกประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2528 มีตำนานเกี่ยวพันถึงเมืองโยนกนาคพันธุ์ หรือเวียงหนองล่มเมืองโบราณที่กลายเป็นหนองน้ำใหญ่ เนื่องด้วยพญาไชยชนะ ผู้ครองนครโยนก ได้จับปลาไหลเผือกตัวใหญ่เท่าต้นตาลมาฆ่าและชำแหละ และนำเนื้อแจกจ่ายให้ชาวบ้านทั่วไป มีเพียงหญิงม่ายชราเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมกินเนื้อปลาไหลเผือก ในเวลาเย็นมีนานพผู้หนึ่งมาเตือนให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านตลอดค่ำคืน พอเวลาพลบค่ำเกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนไปทั่ว จนรุ่งเช้าหญิงม่ายชราได้ออกมาจากบ้านจึงพบว่า นครโยนกกลายสภาพเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เหลือเพียงบ้านตนอยู่กลางหนองน้ำ จึงเรียกขานว่า ดอนแม่ม่ายหรือเกาะแม่ม่าย อยู่ในทะเลสาบเชียงแสนจนทุกวันนี้ แต่จากการได้สำรวจพื้นที่กลับพบว่าบริเวณโดยรอบทะเลสาบเชียงแสนไม่มีจุดใดเลยที่มีสภาพเป็นเกาะ จากที่ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านเกาะแม่ม่ายนั้นอยู่ในบริเวณวัด ป่าหมากหน่อ บริเวณบ้านเวียงหนองร่ม เมื่อสำรวจบริเวณโดยรอบพบว่า บริเวณโดยรอบของวัดมีลักษณะคล้ายเป็นเกาะล้อมรอบน้ำ อีกทั้งยังพบโบราณวัตถุที่สำคัญคือ ดาบโบราณ ด้ามจับแกะสลักเป็นรูปพญานาค และเศษวัตถุโบราณอีกจำนวนมาก อาจสันนิฐานได้ว่า วัดป่าหมากหน่อแห่งนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโยนกนคร และเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานทะเลสาบเชียงแสน

อุโบสถ์วัดป่าหมากหน่อ บริเวณบ้านบรรณมีการปั้นเป็นรูปดาบโบราณที่ขุดค้นพบ

พระธาตุวัดป่าหมากหน่อ

ดาบโบราณที่ขุดเจอบริเวณวัดป่าหมากหน่อ

18,516 views

2

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย