ย้อนกลับ

วันเป็งปุ๊ด

ตักบาตรองค์พระอุปคุต ตอนเที่ยงคืน

         ชาวเชียงรายมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงมีประเพณีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เช่น ประเพณีตักบาตรพระอุปคุต หรือตักบาตรเที่ยงคืน โดยจะตักบาตรกันในวันพระขึ้น 15 ค่ำ และตรงกับวันพุธ เรียกวันนี้ว่า “วันเป็งปุ๊ค” ซึ่งความพิเศษของวันดังกล่าวปีหนึ่งอาจจะมีวันเป็งปุ๊ด 1วัน 2วัน หรือบางปีอาจไม่มีเลย สำหรับจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการจัดพิธีตักบาตรองค์พระอุปคตเช่นกัน โดยจัดกันที่วัดมิ่งเมือง ในอดีตมีความเชื่อกันว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันตเจ้าที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนา ได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติใต้สะดือทะเลในค่ำคืนย่างเข้าวันพุธซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ แปลงกายเป็นสามเณรน้อยขึ้นมาโปรดสัตว์โลก

         พิธีตักบาตรจะเริ่มประมาณเที่ยงคืน แต่ผู้ที่จะร่วมตักบาตรจะมารอกันตั้งแต่ 4 ทุ่ม เมื่อใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนก้าวเข้าสู่ “วันเป็งปุ๊ด” พระภิกษุเริ่มสวดอาราธนาองค์พระอุปคุต และอัญเชิญองค์พระอุปคุตขึ้นรถแห่โดยขบวนเริ่มจากวัดมิ่งเมืองบนถนนบรรพปราการมุ่งตรงไปผ่านสี่แยกหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ไปจนถึงสี่แยกศรีเกิด ผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมถวายดอกไม้และเงิน เพราะเชื่อว่าจะบังเกิดให้ผู้นั้นเป็นผู้มีบุญ มีโชคลาภวาสนา ร่ำรวยเงินทอง และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างที่สุด จากนั้นจะต่อด้วยขบวนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาตอาหารแห้ง ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนถือปฏิบัติโดยทั่วไปในภาคเหนือ แต่พบมากใน จ.เชียงใหม่ และเชียงราย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพม่า ในยุคที่อาณาจักรล้านนาเป็นเมืองขึ้นของพม่า ในช่วง พ.ศ.2101-2317 กระทั่งวัฒนธรรมไทยลื้อได้หล่อหลอมผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนา และวัฒนธรรมของคนไทยใหญ่ในรัฐฉาน ของพม่า ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

300 views

0

แบ่งปัน