ย้อนกลับ

กู่พระยาเม็งราย

กู่พระยาเม็งรายวัดงำเมือง

         กู่พระยาเม็งรายนี้ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์สำคัญแห่งหนึ่งเพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไชยสงคราม ราชโอรสพระเจ้าเม็งราย เมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสให้ขึ้นครองนครเชียงใหม่แล้ว พระองค์ได้นำอัฐิพระราชบิดามาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย และได้โปรดเกล้าฯ สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงำเมืองแห่งนี้ หลังจากนั้นวัดงำเมืองก็ทรุดโทรมลงเพราะขาดการดูแล กลายเป็นวัดร้างจนปี พ.ศ. 2495 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดงำเมืองขึ้นมาใหม่ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

1,623 views

0

แบ่งปัน