คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

กำแพงเมืองเชียงแสน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 200,000 – 10,000 ปี

         เรื่องราวเมืองเชียงแสนปรากฏตำนานหลายฉบับ เช่นตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ ตำนานสิงหนวัติกุมาร และตำนานเมืองหิรัญนครเงินยาง จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ระบุว่า พระยาแสนภูทรงสถาปนาเมืองเชียงแสนขึ้นราวปี พ.ศ. 1871 โดยมีปัจจัยในการที่เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันข้าศึกจากทางด้านเหนือและควบคุมเมืองล้านนาตอนบน สมัยดังกล่าวเมืองเชียงแสนเป็นศูนย์กลางการปกครองและพระพุทธศาสนาของล้านนา จนกระทั้งล้านนาตกอยู่ในการปกครองของพม่าในปี พ.ศ. 2244 ล่วงเข้าสู่สมัยพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงยกทัพไปตีเอาเมืองเชียงแสนคืนจากพม่า และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้มีการฟื้นฟูเมืองเชียงแสน ต่อมาเมืองเชียงแสนถูกรวมเข้ากับมณฑลพายัพ เชียงแสนจึงขึ้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงแสนเป็นเมืองโบราณรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง มีกำแพงเมือง-คูเมือง 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันออกซึ่งติดแม่น้ำโขง กำแพงเมืองคูเมือง ด้านทิศเหนือยาว 950 เมตร ทิศตะวันตกยาว 2,500 เมตร ทิศใต้ยาว 850 เมตร หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่าเมืองเชียงแสน มีอายุยาวนาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 200,000 – 10,000 ปีมาแล้ว

12,448 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงราย