ย้อนกลับ

สิงห์ปาร์ค

ไร่บุญรอด Sing Park

         ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมไร่บุญรอด ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดินมีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสโดยการท่องเที่ยวฟาร์มทัวร์ภายในบุญรอดต้องใช้บริการรถราง (shutter bus) ซึ่งทางไร่ได้จัดเตรียมไว้โดยรถจะออกทุก 15 นาที
จุดแวะมีทั้งหมด 4 จุด

จุดแรกคือ ทุ่งดอกคอสมอส
จุดที่ 2 คือ ให้อาหารยีราฟและม้าลาย
จุดที่ 3 คือ ศูนย์กีฬาและสันทนาการ หรือบ้านแดง จุดนี้เป็นจุดเช่าจักรยานและกิจกรรม zipline และ
จุดที่ 4 คือ จุดชมวิวไร่ชา 360 และร้านอาหารภูภิรมย์ โดยจุดนี้สามารถนำรถเข้ามาจอดได้ซึ่งในระหว่างที่เรานั่งรถรางชมไร่ก็จะได้เห็นบรรยากาศของไร่ชาที่กว้างใหญ่ตลอดทาง

801 views

0

แบ่งปัน