กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วัดใหม่กรงทอง

พิพิธภัณฑ์วัดใหม่กรงทอง

02 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 542

4,960 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานจากนักล่าสมบัติ นักเรียนนักศึกษาด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญ   สันนิษฐานกันว่า เดิมอำเภอศรีมหาโพธิ เคยเป็น เมืองพระรถ มาก่อน ต่อมาเมื่อมีการขุดค้นที่เมืองโบราณแห่งนี้ได้พบคันฉ่องสำริดสมัยลพบุรีซึ่งมีจารึกความว่า “๑๑๑๕ ศกพระไทยธรรมของพระบาทกมรเต็งอัญศรีชัยวรม ทรงมอบให้แก่ อโรคยาศาลา ณ ศรีวัตสปุระ” เมืองโบราณแห่งนี้จึงน่าจะชื่อว่า เมืองศรีวัตสปุระ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับเมืองอู่ทอง เพราะอยู่ในตำแหน่งที่ติดต่อกับต่างประเทศได้ทางทะเลและบรรดาเมืองโบราณอื่นๆ ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเมืองปักธงชัยและดินแดนที่ราบต่ำเขมรอำเภออรัญญประเทศ

 

 เนื่องจากเดิมที่ตำบลโคกปีบ (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอศรีมโหสถ) ซึ่งขึ้นอยู่ในการปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ มีต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์อยู่ต้นหนึ่ง มีขนาดใหญ่มาก สันนิษฐานว่าต้นโพธิ์ดังกล่าวได้นำพันธุ์มาจาก "ต้นพระศรีมหาโพธิ์" พุทธคยา ประเทศอินเดีย ศาสนาพุทธได้เผยแผ่ดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศักราช 300 และทวารวดีราวพุทธศักราช 500 ความเจริญของศาสนาพุทธในช่วงดังกล่าวได้พาให้บรรดาสมณะทูตทั้งหลายจะต้องนำเอา "พระศรีมหาโพธิ" พันธุ์พุทธ คยามาปลูกเป็นบริโภคเจดีย์สำหรับการกราบไหว้บูชา เพราะอาณาจักรทวารวดี นอกจากจะได้รับการแจกจ่าย "พระบรมสารีริกธาตุ" แล้วคงได้รับพันธุ์ "พระศรีมหาโพธิ" พุทธคยาจากสมณทูตมาเผยแผ่ศาสนาและนำมาปลูก แต่ว่าต้นเดิมอาจจะตายไป เพราะเป็นเวลานานถึง ๒, ๐๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว ต้นที่อยู่ในปัจจุบันนี้น่าจะเป็นหน่อที่เกิดขึ้นใหม่รอบๆ ต้นเดิม และตรงที่ปลูกอยู่นั้นอยู่ในที่สังฆาวาสแห่งหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตเข้าไปถึงเมืองโพธิสัตว์และเมืองตะโหนดในประเทศกัมพูชา ดังนั้นจึงเรียกว่า "ดงศรีมหาโพธิ"

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ซอยเทศบาล 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : 037-279097 ติดต่ออ.สาลี่

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 15.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยก จะพบวัดใหม่กรงทองอยู่ทางขวามือ ขับตรงมาอีกนิดจะเจอตลาดเทศบาล โรงเรียนวัดใหม่กรงทองอยู่ด้านซ้ายมือในซอยหลังตลาด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง