กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

16 มิถุนายน 2566

ชื่นชอบ 700

23,204 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรก (Baroque) ของยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมณฑลปราจีนบุรีแต่รัชกาลที่ 5 แต่ทรงสวรคตเสียก่อน จากนั้นตึกหลังนี้จึงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จมณฑลปราจีนบุรี โดยที่ท่านเจ้าของตึกไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลยตราบจนสิ้นอายุขัย

 

หลังจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอสัญกรรม ตึกหลังนี้ตกเป็นของตระกูลอภัยวงศ์ และได้ถวายกรรมสิทธิ์ในตึกตลอดจนที่ดินรอบบริเวณให้กับพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ซึ่งเมื่อพระองค์เสด็จตามเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาพระราชธิดาไปประทับที่ประเทศอังกฤษ จึงประทานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแก่มณฑลทหารบกที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลสำหรับทหารและประชาชนทั่วไป และต่อมาได้โอนมาเป็นของกรมสาธารณสุข จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลปราจีนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนั้น เดิมเป็นตึกอำนวยการ มีการดัดแปลงชั้นล่างเป็นห้องตรวจโรค ห้องจำหน่ายยา และห้องผ่าตัด ชั้นบนทำหน้าที่รับคนไข้หญิง โดยตึกได้ถูกใช้งานเป็นโรงพยาบาลจนถึงปี พ.ศ.2512 เมื่ออาคารตึกอำนวยการหลังปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จ โรงพยาบาลจึงใช้ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการประชุมสัมมนาในบางกรณี จนกระทั่งปี พ.ศ.2533 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโบราณสถาน และได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคาร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 

พ.ศ.2537 โรงพยาบาลจึงจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงรวบรวมการอนุรักษ์ตำรายาไทย การแพทย์ไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งมีการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการจัดตั้งมูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา(พลอย แพทยานนท์)

 

และได้ดำเนินการจัดส่วนแสดงนิทรรศการถาวร ประกอบด้วย

1. ห้องแนะนำการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

2. ห้องประวัติศาสตร์

3. ห้องท้องพระโรง

4. ห้องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

5. ห้องปูมเมืองปราจีนบุรี

6. ห้องไม้กฤษณา

7. ห้องหมอหลวง(หมื่นชำนาญแพทย์)

8. ห้องเก็บตำรา

9. ห้องประวัติการพัฒนาสมุนไพรอภัยภูเบศร

10. ห้องประวัติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

11. ห้องโถงกลาง 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

นิทรรศการแสดงภาพถ่ายและข้อมูลการสร้างตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมของตึกที่พระตะบอง ประเทศกัมพูชา

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

32/7 หมู่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-211289 , 097-0983582 , 037-211088 ต่อ 2510
เว็บไซต์ : https://www.cpa.go.th/

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน 8.30 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางรังสิต-องครักษ์-นครนายก-ปราจีนบุรี เข้าเขตเมืองปราจีนบุรีมาตามทางหลวงชนบทปราจีนบุรีหมายเลข 2033 จากนั้นเลี้ยวไปตามถนนปราจีนอนุสรณ์ เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอยู่ทางขวามือ
  • รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครนายก-ปราจีนบุรี ทั้งรถโดยสารปรับอากาศและธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีมาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 มีลานจอดรถ

14

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 มิ.ย. 2566

21 มิ.ย. 2566

16 มิถุนายน 2566
ขอเชิญร่วมงาน 82 ปี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร Abhaibhubejhr Wellness (อภัยภูเบศร เวลเนส) สุขภาวะดี วิถีอภัยภูเบศร   ในงานพบกับการเสวนาวิชาการ และหลากหลายกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาทิ การบรรยายพิเศษ “โอกาสและความท้าทาย สู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แบบผสมผสาน” โดย พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร   การเสวนาวิชาการ “The Journey to Thainess Wellness Destination” เส้นทางสู่การเป็นจุดหมายของเวลเนสไทย โดย - ดร.พญ.ประภา วงศ์แพทย์ : นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย - คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์ : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สบส. - คุณอุไร มุกประกับทอง : หัวหน้างานสินค้าท่องเที่ยวภาคกลาง กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ททท.   กิจกรรม “สุขภาวะดีเริ่มที่อภัยภูเบศร” - Health Balance : เช็คธาตุเจ้าเรือน/กิจกรรมน้ำมันหอมตามธาตุ - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย: Six Minutes' Walk และโปรแกรมดูแลระบบทางเดินหายใจ - Food For Health : กินดีลดป่วยด้วยอาหาร - Healthy Mind: ดูแลสุขภาพจิตใจ ไม่ให้ป่วย(คลินิกจิตเวช-เลิกเหล้า-เลิกบุหรี่) - Donate : รับบริจาคโลหิต และอวัยวะ - Health Check-up: ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ตรวจสุขภาพช่องปาก   ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://forms.gle/8D7swyjYDiTkSuZ86  (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น)   พบกันในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 037-211289, 037-211088 ต่อ 2510
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง