กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

18 พฤษภาคม 2564

ชื่นชอบ 621

19,608 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดีประจำภูมิภาคตะวันออก  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ที่ได้จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  สระแก้ว ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรีและตราด  และจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

แบ่งการจัดแสดงออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


๑.ห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออก

เรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในภาคตะวันออก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ พร้อมชมวีดิทัศน์ “ร่องรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางปะกงและภูมิภาคตะวันออก”

 

๒.ห้องชุมชนโบราณในภาคตะวันออก

จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกที่สำคัญ ได้แก่ ชุมชนโคกพนมดี ราว ๓,๕๐๐ – ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว และชุมชนหนองโน ราว ๒,๗๐๐ – ๔,๕๐๐ ปีมาแล้ว ผ่านหลุมศพจำลองเจ้าแม่โคกพนมดีและโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีและหนองโน จังหวัดชลบุรี

 

๓.ห้องพัฒนาการของชุมชนและเมืองโบราณในภาคตะวันออก

จัดแสดงพัฒนาการของชุมชนและเมืองโบราณในภาคตะวันออก เริ่มต้นจากความสัมพันธ์กับดินแดนโพ้นทะเล เข้าสู่ช่วงรับวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณในภาคตะวันออก โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบในภาคตะวันออก ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทเขาน้อยสีชมพู ทับหลังจากปราสาทสด๊กก็อกธม รวมถึงจารึกที่พบจากปราสาททั้ง ๒ แห่งดังกล่าว

 

๔.ห้องวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำบางปะกง

จัดแสดงเรื่องราวของชุมชนในบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกง ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดี ผ่านผนังสื่อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ทัชที่ทุกท่านสามารถสัมผัสเพื่อรับชมเนื้อหา

 

๕.ห้องเมืองศรีมโหสถ นครรัฐแรกเริ่มแห่งลุ่มน้ำบางปะกง

เมืองโบราณศรีมโหสถกำเนิดขึ้นร่วมสมัยกับอาณาจักรฟูนันตอนปลายและพัฒนาเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ ก่อนที่วัฒนธรรมเขมรจะเข้ามาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ พบโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ได้แก่ พระคเณศ พระวิษณุจตุรภุช พระพุทธรูปปางสมาธิ รวมถึงเครื่องสำริดประกอบพิธีกรรมที่มีจารึกภาษาเขมรกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-211 586
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/prachinburi/index.php

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 30 บาท  
  • ชาวต่างชาติ 150 บาท  
  • ภิกษุ  สามเณร  นักบวช  นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ  
    คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ทหารผ่านศึก  
    ผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  เข้าชมฟรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวามาเข้าเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 33 (นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสามแยกหนองชะอม ประมาณกิโลเมตรที่ 155 แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 319 จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตรจากนั้นไปที่ถนนปราจีนอนุสรณ์ พิพิธภัณฑสถานฯ จะตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัดปราจีนบุรี

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

11

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 ก.ย. 2566

28 ก.ย. 2566

20 กันยายน 2566
สายมูห้ามพลาด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ขอเชิญสักการะ พระคเณศ ๑,๔๐๐ ปี เนื่องในเทศกาล “วันคเณศจตุรถี” ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖   ** โดย พิพิธภัณฑ์ ได้เตรียม ดอกดาวเรือง ไว้ให้ผู้สนใจมาสักการะพระคเณศ หรือท่านสะดวกสามารถนำดอกไม้ พวงมาลัยดาวเรือง และของบูชา มาเองได้ โดย ไม่มีการจุดธูป เทียน ภายในอาคารจัดแสดง **   สำหรับพระคเณศแห่งเมืองศรีมโหสถ พบที่โบราณสถานหมายเลข ๒๒ กลางเมืองศรีโหสถ  อายุกว่า ๑,๔๐๐ ปี พระคเณศ เป็นเทพเจ้าซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมนับถือมาก ในศาสนาฮินดูในฐานะเทพแห่งอุปสรรค ที่ชาวฮินดูเมื่อจะประกอบพิธีทางศาสนา  จะต้องบูชาพระคเณศก่อน พระคเณศ จึงกลายเป็นเทพแห่งความรู้และความเฉลียวฉลาด เทพอักษรศาสตร์และวรรณคดี และเทพแห่งศิลปวิทยา   เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  (ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๓๗-๒๑๑ ๕๘๖ 

18 ก.ค. 2566

30 ก.ค. 2566

18 กรกฎาคม 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครนายก  หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี และ YEC จังหวัดปราจีนบุรี  ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ตลอดจนชวนชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน  ในงาน เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน PRACHINBURI Night at The Museum วันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี   โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่    การจัดทำถุงผ้า DIY ถุงผ้าตราครั่ง (‘พิธภัณฑ์) ประทับตรารูปสัตว์มงคลจากขอบสระน้ำ(โบราณสถานสระแก้ว) เมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  และลวดลายจากโบราณวัตถุ ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียน ๑๕๐ ชุด  และจัดจำหน่ายสำหรับผู้สนใจ   Curator Tour ประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ในยามค่ำคืน จำนวน ๒ รอบ  ไม่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม - รอบที่ ๑ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ นาฬิกา - รอบที่ ๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดย นายเพิ่มพันธ์ นนตะศรี ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ  (หากมีจำนวนมากกว่า ๒๕ คน ต่อรอบสามารถเพิ่มรอบ หรือเพิ่มกลุ่มการบรรยายได้) *Check in พร้อมแชร์ความประทับใจ ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ   นิทรรศการพิเศษ เรื่อง โบราณสถานสระแก้ว สระศักดิ์สิทธิ์เมืองศรีมโหสถ   นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวโบราณสถานสระแก้ว ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งของปราจีนบุรี   กาชาปองเพื่อการเรียนรู้ ชุด ๕ สหายผจญภัย สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ โบราณสถานสระแก้ว เมืองศรีมโหสถ สระน้ำโบราณ ๑,๕๐๐ ปี ตู้กดกาชาปองบริเวณโถงทางเข้าห้องจัดแสดง ๑ ชุดมี ๕ แบบ หมุนครั้งละ ๕๐ บาท  ราคาพิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม “PRACHINBURI” Night at The Museum เท่านั้น   การแสดงผลงานกลุ่มเครือข่ายศิลปิน ART TOYS ออกบูธแสดงผลงาน จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของกลุ่มศิลปิน โดย กลุ่มศิลปิน ART TOYS กลุ่มศาลาอันเต และเพจ Little Turtle Studio   สักการะพระคเณศ เมืองศรีมโหสถ : พระคเณศองค์เก่าแก่ อายุกว่า ๑,๔๐๐ ปี เปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมสักการะพระคเณศเป็นกรณีพิเศษ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)   Craft & Handmade  ออกร้านสินค้าสร้างสรรค์ สินค้า DIY ศิลปะ ของทำมือ ตลอดจนงานฝีมือ เครื่องดื่ม และกิจกรรม Workshop   ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ : https://maps.app.goo.gl/ZReq8B727nwkvzp17?g_st=ic

19 ส.ค. 2565

31 ธ.ค. 2565

19 สิงหาคม 2565
ขอเชิญชม "ปราสาทเขาโล้น มรดกศิลป์ แผ่นดินสระแก้ว"  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  เปิดให้เข้าชมวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๓๗ ๒๑๑ ๕๘๖

23 พ.ค. 2565

26 พ.ค. 2565

23 พฤษภาคม 2565
กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "โฉมใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี"    วิทยากรโดย  นางสาววัชรี ชมภู : ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  ดำเนินรายการโดย  นายสิทธิพร บุปผา : นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.  ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

31 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

30 ธันวาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี   จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕  โดยเปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  พร้อมสักการะพระคเณศและพระพุทธรูปปางตรัสรู้เมืองศรีมโหสถ  เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล    ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๓๗ ๒๑๑ ๕๘๖
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง