กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

18 พฤษภาคม 2564

ชื่นชอบ 620

14,665 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดีประจำภูมิภาคตะวันออก  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ที่ได้จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  สระแก้ว ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรีและตราด  และจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

แบ่งการจัดแสดงออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


๑.ห้องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออก

เรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในภาคตะวันออก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ พร้อมชมวีดิทัศน์ “ร่องรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางปะกงและภูมิภาคตะวันออก”

 

๒.ห้องชุมชนโบราณในภาคตะวันออก

จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกที่สำคัญ ได้แก่ ชุมชนโคกพนมดี ราว ๓,๕๐๐ – ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว และชุมชนหนองโน ราว ๒,๗๐๐ – ๔,๕๐๐ ปีมาแล้ว ผ่านหลุมศพจำลองเจ้าแม่โคกพนมดีและโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีและหนองโน จังหวัดชลบุรี

 

๓.ห้องพัฒนาการของชุมชนและเมืองโบราณในภาคตะวันออก

จัดแสดงพัฒนาการของชุมชนและเมืองโบราณในภาคตะวันออก เริ่มต้นจากความสัมพันธ์กับดินแดนโพ้นทะเล เข้าสู่ช่วงรับวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณในภาคตะวันออก โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบในภาคตะวันออก ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทเขาน้อยสีชมพู ทับหลังจากปราสาทสด๊กก็อกธม รวมถึงจารึกที่พบจากปราสาททั้ง ๒ แห่งดังกล่าว

 

๔.ห้องวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำบางปะกง

จัดแสดงเรื่องราวของชุมชนในบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกง ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดี ผ่านผนังสื่อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ทัชที่ทุกท่านสามารถสัมผัสเพื่อรับชมเนื้อหา

 

๕.ห้องเมืองศรีมโหสถ นครรัฐแรกเริ่มแห่งลุ่มน้ำบางปะกง

เมืองโบราณศรีมโหสถกำเนิดขึ้นร่วมสมัยกับอาณาจักรฟูนันตอนปลายและพัฒนาเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ ก่อนที่วัฒนธรรมเขมรจะเข้ามาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ พบโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ได้แก่ พระคเณศ พระวิษณุจตุรภุช พระพุทธรูปปางสมาธิ รวมถึงเครื่องสำริดประกอบพิธีกรรมที่มีจารึกภาษาเขมรกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-211 586
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/prachinburi/index.php

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 30 บาท  
  • ชาวต่างชาติ 150 บาท  
  • ภิกษุ  สามเณร  นักบวช  นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ  
    คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ทหารผ่านศึก  
    ผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  เข้าชมฟรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวามาเข้าเส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 33 (นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสามแยกหนองชะอม ประมาณกิโลเมตรที่ 155 แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 319 จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 132 กิโลเมตรจากนั้นไปที่ถนนปราจีนอนุสรณ์ พิพิธภัณฑสถานฯ จะตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัดปราจีนบุรี

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

10

แบ่งปัน

กิจกรรม

19 ส.ค. 2565

31 ธ.ค. 2565

19 สิงหาคม 2565
ขอเชิญชม "ปราสาทเขาโล้น มรดกศิลป์ แผ่นดินสระแก้ว"  นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  เปิดให้เข้าชมวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๓๗ ๒๑๑ ๕๘๖

23 พ.ค. 2565

26 พ.ค. 2565

23 พฤษภาคม 2565
กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "โฉมใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี"    วิทยากรโดย  นางสาววัชรี ชมภู : ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  ดำเนินรายการโดย  นายสิทธิพร บุปผา : นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.  ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

31 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

30 ธันวาคม 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี   จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕  โดยเปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  พร้อมสักการะพระคเณศและพระพุทธรูปปางตรัสรู้เมืองศรีมโหสถ  เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล    ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๓๗ ๒๑๑ ๕๘๖

19 พ.ค. 2564

23 พ.ค. 2564

17 พฤษภาคม 2564
เชิญชม Craft Journey นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี   ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox ในเฟสบุ๊ก : Craft Journey

02 เม.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

02 เมษายน 2564
ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ “เล่าเรื่อง สด๊กก๊อกธม ศิวาลัยสถานแห่งภาคตะวันออก”   **พิเศษ** นิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากปราสาทสด๊กก๊อกธม ชิ้นที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน   ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐๓๗ ๒๑๑ ๕๘๖ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี : Prachinburi National Museum
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง