กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่

วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่

21 พฤศจิกายน 2565

ชื่นชอบ 1

1,694 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ Villa Musée Khaoyai เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสถาปตยกรรม ในช่วงรัชกาลที่ ๔ - ๕ ในบรรยากาศยุค "East Meets West" ผ่านสถาปตยกรรมรูปแบบต่างๆ ของเรือนร่วมสมัยเมื่อร้อยกว่าปี่ได้นำมาอนุรักษ์อย่างถูกต้องตามหลักสากล โดยภายในเรือนจัดแสดงเครืองเรือน ภาพถ่ายเก่า เอกสารโบราณ ศาสตราวุธ และศิลปวัตถุต่างๆ ที่ร่วมสมัย

 

ภายใต้แนวคิดแหล่งเรียนรู้มีชีวิต” ที่ออกแบบจำลองวิถีชีวิตของขุนนางและคหบดีสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกเสมือนเป็นแขกผู้มาเยียมเยือนท่านเจ้าคุณ และเปิดประสบการณ์ผู้เข้าชมครบทุกรูปแบบทั้ง รูป รส กลิน เสียง ประกอบด้วยเรือนทั้งหมด 7 หลัง ได้แก่

 

 • 1.เรือนประเสนชิต : เรือนไม้สักทองทรงปั้นหยาสีเขียวไข่กา เป็นอาคารหลัก โดดเด่นสะท้อนถึงเรือนไม้ที่มีพัฒนาการสุงสุดของยุคปลายรัชกาลที๕ ถึงต้นรัชกาลที ๖ ด้วยรูปลักษณ์ทางสถาปตยกรรมการตกแต่งและออกแบบเรือนอย่างงดงามลงตัว ทั้งลวดลายไม้ฉลุรอบตัวอาคาร จากพืนจรดเพดาน ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๘
 • 2.เรือนสัตยาธิปตัย : เรือนไทยหมู่ภาคกลางสีแดงชาด สถาปัตยกรรมไทย จากย่านฝั่งธนบุรีทีสืบทอดศิลปะการปรุงเรือนมาแต่ครั้งแผ่นดินอยุธยา
 • 3.เรือนราชพงศา : เรือนไม้ที่มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานทรงปั้นหยา ปลูกสร้างมาตั้งแต่ครังรัชกาลที ในย่านชุมชนหลังวัดอนงคาราม
 • 4.เรือนศรีสุนทร  : สถาปตยกรรมไทยมอญ ของเรือนทรงไทยแฝดอายุกว่าร้อยปจากราชบุรี
 • 5.เรือนอนุรักษ์โกษา: อาคารชิโนโปรตุกีสทีปลูกสร้างใหม่ โดยนำประตู หน้าต่าง ประดับกระจกสี ในสมัยศตวรรษที๑๙ จากประเทศพม่าและอินเดียมาตกแต่ง
 • 6.เรือนสิงหฬสาคร : เรือนไทยแฝดฝาลายปะกน จากสุพรรณบุรี ออกแบบใหม่โดยการยกหลังคาสูง ตกแต่งด้วยเครืองเรือนไม้สักโบราณ
 • 7. ร้าน ร.ศ.๑๑๑ คาเฟ : ลิ้มรสอาหารและเครื่องดืมสูตรพิเศษ ทีนำสูตรอาหารโบราณมาเปนแรงบรรดาลใจ ในบรรยายกาศร้านรวงของถนนเยาวราช เมื่อร้อยกว่าปีกอน ตกแต่งภายในด้วยเครืองเรือนจีนโบราณ

 

 

ภายในแบ่งพื้นที่ภายใต้แนวคิด GLAM คือ

 • G: Gallery มีนิทรรศการพิเศษทีหมุนเวียนจัดแสดงตลอดทังป อาทิ นิทรรศการพิเศษ “๑๒๐ ปโรเบิร์ต เลนซ์(Robert Lenz) และห้องภาพในสยาม” และนิทรรศการพิเศษหุ่นละครเล็ก : ประณีตศิลป์และจินตนาการแห่งสยาม”
 • L: Library ห้องสมุดที่เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งค้นคว้า สำหรับผู้เข้าใช้บริการในเรือนอนุรักษ์โกษา
 • A: Archive ชมภาพถ่ายเก่าและเอกสารโบราณหายากร่วมสมัยเมื่อร้อยกว่าปีกอน ที่นำมาจัดแสดงตกแต่งเรือนเหมือนการใช้งานจริง
 • M: Museum เป็นแหล่งเรียนรู้ทีนำเสนอควบคู่ไปกับบทบาทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้เสมือนได้ย้อนเวลาไปใช้ชีวิตในอดีต

 

 

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

111 หมู่ 2 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 063 - 225 1555 / 061 - 909 0111
เว็บไซต์ : https://www.villamusee.com/th/index.html
อีเมล : reservation.villamusee@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ - อาทิตย์

วันละ 4 รอบนำชม เวลา 09.00 น. / 11.00 น. / 14.00 น. และ 16.00 น.

รอบละไม่เกิน 8 ท่าน

 

โดยนัดหมายเข้าชมล่วงหน้าที่ โทร. 063-228 1555 

(หากผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะเดียวกันถึง 8ท่าน สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นรอบพิเศษได้)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะเดียวกันถึง 8 ท่าน สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นรอบพิเศษได้

โดยนัดหมายเข้าชมล่วงหน้าที่ โทร. 063-228 1555 

0

แบ่งปัน

กิจกรรม

10 ธ.ค. 2565

25 ธ.ค. 2565

09 ธันวาคม 2565
วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและของสะสม เปิดให้เข้าชมรอบพิเศษในยามค่ำคืน ชวนคุณมาดื่มด่ำความสวยงามของเรือนอนุรักษ์ ซึ่งจัดแสดงเครื่องเรือน ศาสตราวุธ งานศิลปะชิ้นเยี่ยม  ตลอดจนภาพถ่ายและเอกสารโบราณร่วมสมัยรัชกาลที่ 4-5 ทรงคุณค่าหายาก ในบรรยากาศที่ดีที่สุดของเขาใหญ่ของช่วงฤดูหนาวนี้   กับ Night at The Museum เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน กิจกรรมชมเรือนอนุรักษ์รอบค่ำ พร้อมชมไฟประดับเรือนของวิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ วันที่ 16-18 และ 23-25 ธันวาคม 2565 รอบพิเศษ 18.00น. และ 19.00น. (รอบละ 8 ท่าน)   กิจกรรม - ชม 2 เรือนจัดแสดงหลัก เรือนประเสนชิต และ เรือนศรีสุนทร - สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของเรือนอนุรักษ์ในยามค่ำคืน - พักผ่อนในสวนสวยและรับเครื่องดื่มรับรองฟรีท่านละ 1 แก้ว ที่ร้านร.ศ.๑๑๑ คาเฟ่  - ร่วมสนุกทำแบบประเมินรับของที่ระลึกฟรีจาก Museum Siam - Sleep in the Meseum (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)   ราคา 400 บาท/ท่าน (บัตรมีจำนวนจำกัด) จองรอบเข้าชมผ่านทางลิงค์ https://linktr.ee/villamuseekhaoyai หรือโทร. 063-225-1555 / 061-909-0111

17 ธ.ค. 2564

19 ธ.ค. 2564

16 ธันวาคม 2564
Night At The Museum ที่ วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในค่ำคืนของฤดูที่ดีที่สุดของเขาใหญ่ กับกิจกรรมดี ๆ ที่ร่วมกันได้ทั้งครอบครัว   วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและของสะสม พร้อมเปิดประตูให้เข้าชมรอบพิเศษรอบค่ำ พร้อมกับชมความสวยงามของเรือนอนุรักษ์ในยามค่ำคืน  วันที่ 17-18-19 ธันวาคม 2564รอบ18.00น. (รอบละ 8 ท่าน) ค่าเข้าชม 400บาท/ท่าน (พร้อมเครื่องดื่มรับรองฟรีที่ร้าน ร.ศ.๑๑๑ คาเฟ่)   จองรอบเข้าชม Night At The Museum at Villa Musée, khaoyai  ผ่านทาง inbox Villa Musée Khaoyai,Thailand หรือโทร. 063-225-1555  **หมายเหตุ** รอบช่วงกลางวันยังเปิดตามปกติ

19 พ.ย. 2564

15 พฤศจิกายน 2564
Night At The Museum เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในค่ำคืนของวันลอยกระทง ณ วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและของสะสม   เปิดประตูให้เข้าชมรอบพิเศษในค่ำคืนของวันลอยกระทง พร้อมกับชมความสวยงามของเรือนอนุรักษ์ในยามค่ำคืน ในบรรยากาศที่ดีที่สุดของเขาใหญ่ของช่วงฤดูหนาวนี้   วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 2 รอบ : เวลา 18.00 น. และ 19.00 น. (รอบละ 8 ท่าน) ค่าเข้าชม 400 บาท/ท่าน (พร้อมกระทงท่านละ 1 อัน)     โดยมีกิจกรรมชมเรือนอนุรักษ์และดื่มด่ำกับความงดงามของเรือนอนุรักษ์ยามค่ำคืน พร้อมกับกิจกรรมลอยกระทงที่จะทำให้วันลอยกระทงพิเศษกว่าคืนไหน ๆ พร้อมทั้งยังเปิดร้านร.ศ. ๑๑๑ คาเฟ่ ให้ได้นั่งทานติ่มซำเป็นอาหารค่ำ   จองรอบเข้าชม Night At The Museum at Villa Musée, khaoyai ผ่านทาง inbox Facebook ; Villa Musée Khaoyai,Thailand หรือโทร. 063-225-1555 รอบช่วงกลางวันยังเปิดตามปกติ
pav

/

next