กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

18 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 184

1,704 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรถูกค้นพบโดยนายวิมล  อุบล เจ้าของที่ดิน จากการขุดปรับหน้าดินเพื่อทำการเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2546 และได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตรทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตรได้แจ้งให้สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อมาจึงได้จัดตั้งเป็น "แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร" โดยมีการจัดแสดงวัตถุที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ อาทิ

  • โครงกระดูกมนุษย์โบราณ
  • ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ 
  • ขวานหินกะเทาะ
  • ขวานหินขัด 
  • กำไลหิน
  • ชิ้นส่วนภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ 

 

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินที่มีกระเปาะรูปกรวยคล้ายหน้าอกผู้หญิง 2 คู่

แผนที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 5 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
โทรศัพท์ : 035-545 466

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะผู้ที่ติดต่อมาเท่านั้น

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุพรรณบุรี