กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้ผ้าทอโบราณลาวซีลาวคลั่ง

แหล่งเรียนรู้ผ้าทอโบราณลาวซีลาวคลั่ง

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 240

1,695 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

นายบรรจบและนางสมจิตร ภาเรือง เป็นผู้ที่ชอบการอนุรักษ์ของเก่าโบราณ และเริ่มสะสมผ้าโบราณมานานกว่า 15 ปี ในระยะแรกจากการอนุรักษ์และสะสมนั้นเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจส่วนตัว แต่เมื่อผ้าเก่าเริ่มลดจำนวนน้อยลงและติดต่อหาซื้อได้ยากขึ้น จึงมีความคิดว่าของเก่าของชาวบ้านที่ซื้อมาสะสมไว้และถูกจำหน่ายออกไปในราคาสูงนั้น เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งของเหล่านี้ก็คงหมดสิ้นไป จึงเกิดแนวความคิดในการรวมตัวและประสานงานพูดคุยกับญาติพี่น้องในหมู่บ้านรวมถึงชาวบ้านที่เคยติดต่อขอซื้อผ้าเก่าทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านใกล้เคียงทั้ง 3 ตำบล มารวมตัวกันทอผ้าโบราณและก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองโบราณลาวซี - ลาวครั่งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เพื่ออนุรักษ์สืบสานผ้าทอลายโบราณอันเป็นวัฒนธรรมลาวซี - ลาวครั่ง และเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดกิจกรรมทอผ้าโบราณแบบลาวซี - ลาวครั่งให้แก่ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชม

 

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ http://mll.aru.ac.th/weaving.html

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

25/1 หมู่ 5 บ้านทุ่งก้านเหลือง ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 087 800 5565

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะผู้ที่ติดต่อมาเท่านั้น

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางบัวทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี จากตัวเมืองไปทางคู่ขนานถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรีมุ่งไปตำบลพิหารแดงมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังถนนพระพรรวษา เลี้ยวขวาแยกที่ 1 เข้าสู่ถนนพระพรรวษา วิ่งตรงต่อไปยังถนนประชาธิปไตย ตามถนนหมายเลข 340 ถนนหมายเลข 3365 และถนนหมายเลข 3502 มุ่งไปตำบลหนองโพธิ์ ใช้ช่องทางขวา เพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปชัยนาท/กรุงเทพ อีก 40 เมตร ตัดเข้าไปยังถนนหมายเลข 340 ชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3365 อีก 1.5 กม. เลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข 3365 อีก 9.1 กม. เลี้ยวขวาเข้าสู่ สพ. 4022 ขับไปยังหมู่บ้านป่าสะแก ขับตรงไปเรื่อย ๆ ศูนย์ผ้าทอจะอยู่ด้านซ้ายมือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดสุพรรณบุรี