กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

18 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 288

2,647 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ประวัติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นสถานศึกษาขึ้นตรงต่อสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดตั้งเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

หน้าที่ จัดและบริการการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัมนา การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

 

การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

๑. นิทรรศการ(Exhibition) การจัดนิทรรศการถาวร, การจัดนิทรรศการชั่วคราว, การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่

๒. ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)

๓. บริการวิชาการ

๔. กิจกรรมการศึกษา

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

223 หมู่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-530 837
โทรสาร : 073-530 837
เว็บไซต์ : http://www.narasci.go.th/
อีเมล : narasci2557@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการตามเวลาราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม 

การเดินทาง

รถโดยสาร จากกรุงเทพฯ  ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง หาดใหญ่ และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 42 เข้าสู่จังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 4084 เลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลข 4055 ระยะทาง 8 กิโลเมตร ผ่านสำนักจัดหางานนราธิวาส จะเห็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ นราธิวาสอยู่ด้านขวามือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

- ต้องจองค่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
- งดจองค่ายในวันเสาร์/อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
- กรุณาติดต่อจองค่ายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
- งดจองค่าย 1 วันในวันเสาร์

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง