กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

06 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 394

2,741 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เมื่อปี พ.ศ.2533  พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  ให้การสนับสนุนที่จะจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาขึ้นที่จังหวัดนครพนม  เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน  นักศึกษา   และประชาชนในจังหวัดนครพนม  และจังหวัดใกล้เคียง

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (12  สิงหาคม พ.ศ.2535) และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า  “หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ิ์  พระบรมราชินีนาถนครพนม”

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการและจังหวัดนครพนม  จึงดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่า  เพื่อใช้เป็นอาคารหอสมุดแห่งชาติฯ  และเปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นต้นมา

 

อาคารหอสมุดแห่งชาติฯ นครพนม  เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2458  ในสมัยพระวิจิตรคุณสาร (ต่อมาเป็นพระยาพนมนครานุรักษ์)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรกและตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5  

เป็นอาคาร  3  ชั้น   ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว  36  เมตร  รวมพื้นที่  2,504  ตารางเมตร  มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างไทยและยุโรป  สร้างด้วยอิฐฉาบปูน   พื้นและบันไดเป็นไม้  อาคารเดิมเป็นสีเหลือง  เมื่อมีการปรับปรุงในปี  พ.ศ.2534  ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหลัง  และในปี พ.ศ.2540  ได้เปลี่ยนสีอาคารเป็นสีเหลืองตามแบบอาคารเดิมจนถึงปัจจุบัน

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถ.อภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042-512204, 516248
โทรสาร : 042-512200, 516246

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

อยู่ภายในตัวเมืองนครพนม ตั้งอยู่ภายในศาลกลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หาไม่ยากครับ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

เรื่องเล่าในจังหวัดนครพนม