กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์

06 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 172

907 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นโดยชาวเวียดนามในสมัยที่มีการลี้ภัยสงครามเข้ามาอาศัยในจังหวัดนครพนม ต่อมาชาวเวียดนามได้เดินทางกลับประเทศ หน่วยงานของเทศบาลจึงได้บูรณะหอนาฬิกาแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงไมตรีของชาวไทยที่ได้เอื้อเฟื้อดูแลผู้ลี้ภัยในสมัยนั้น หอนาฬิกาแห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองนครพนม ลักษณะเป็นหอนาฬิกาทรงสูง มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนอยู่ใต้หอนาฬิกา และมีป้ายแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของหอนาฬิกา

 

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ http://therivernakhonphanom.com

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042 516 337

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมตลอดเวลา

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ต่อไปจนถึงจังหวัดนครพนม ใช้ทางหลวงหมายเลข 2033 ขับเข้ามายังตัวเมืองนครพนม ตัดเข้ามายังถนนชยางกรู หอนาฬิกาจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่ต้องจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดนครพนม