กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 142

1,684 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี โดยให้สร้างเป็นตึกสำหรับอำนวยการและตรวจโรคในบริเวณโรงพยาบาล ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2474 เปิดตึกอย่างเป็นทางการเมื่อเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ต่อมาทางสภากาชาดไทยได้สร้างพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา โดยได้แบ่งห้องจัดนิทรรศการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พระบรมราชเทวีศรีเบญจมรัช จัดแสดงเกี่ยวกับระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ส่วนที่ 2 สว่างวัฒนา ธ การุณย์ จัดแสดงเรื่องราวในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ที่ทรงมีต่อประเทศชาติที่สำคัญ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านงานสังคมสงเคราะห์ ด้านสภากาชาดไทย ส่วนที่ 3 จรุงบุณย์ สู่ ศรีราชา จัดแสดงเกี่ยวกับตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี เกี่ยวกับเครื่องเรือนเครื่องใช้ในตำหนัก ส่วนที่ 4 อนุสรณ์สถานใต้ฝ่าละอองพระบาท จัดแสดงเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ภายในห้องแสดงประวัติและพัฒนาการของโรงพยาบาล อาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปประยุกต์

 

ข้อมูลจาก: แผ่นพับพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์ : http://www.somdej.or.th/index.php/2015-09-03-09-11-00/72-2015-12-01-04-55-20
อีเมล : somdej@redcross.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะวันสำคัญของทางโรงพยาบาล

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 เข้าสู่จังหวัดชลบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 26 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาที่แยกดาราสมุทรเข้าสู่ถนนเจิมจอมพล เมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่ 2 และวิ่งต่อไปบนถนนเจิมจอมพล เลี้ยวขวาจะพบโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ - ชลบุรี
รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟพลูตาหลวง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง