กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา

05 กรกฎาคม 2566

ชื่นชอบ 316

49,500 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่ที่แหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นทรงไทยจตุรมุข ด้านล่างของฐานเป็นลักษณะฐานสิงห์ ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ตกแต่งเป็นศิลปะแนวความคิดสมัยใหม่ที่ผสมผสานศิลปะอยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์  หลังคาซ้อนลดหลั่นกันสี่ด้าน ยอดเป็นสัญลักษณ์พระปรางค์ ยอดสูงทั้งสี่ด้าน มีรูปแกะสลักลอยตัวสัญลักษณ์ของเทพยืนบนยอดทั้ง 4 ทิศ

 

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม มีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุดของปราสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น

 

 • ห้องโถงด้านทิศตะวันออก พ่อและแม่ (ความกตัญญูรู้คุณ) สื่อถึงประติมากรรมแกะสลักลอยตัวเป็นรูปพ่อแม่ ผู้ก่อกำเนิดให้ชีวิตด้วยความรัก ความเมตตา ห่วงใยต่อบุตรและธิดา ความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่และใสสะอาดบริสุทธิ์ เพราะมีแต่ให้ไม่หวังผล

 

 • ห้องโถงด้านทิศตะวันตก ฟ้า ดิน (ธาตุ4) ภาพจำหลักที่แสดงถึงเรื่องราวการก่อกำเนิดของโลกที่ประกอบขึ้นด้วยมหาภูตะรูป หรือ ธาตุทั้ง 4 เริ่มตั้งแต่ปฐมกาล ฟ้า (จักรวาล)สื่อถึงธาตุลมและธาตุไฟในจักรวาล และ ดินสื่อถึงธาตุน้ำและธาตุดิน เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งก่อกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง

 

 • ห้องโถงด้านทิศใต้ ดวงดาว-พระอาทิตย์-พระจันทร์ ภาพจำหลักแสดงถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และประติมากรรมลอยตัวรูปเทพเจ้าประจำดาวนพพระเคราะห์ที่โคจรอยู่บนฟากฟ้า ดวงดาวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ส่งผลต่อสรรพสิ่ง ทำให้เกิดการวิวัฒนาการและพฤติกรรมต่างๆ บนโลก คติอันเก่าแก่ของดาวนพเคราะห์ที่มีต่อชีวิตมนุษย์ กล่าวไว้ว่า

ดูยศศักดิ์อัครฐานให้ดูอาทิตย์

ดูรูปจริตให้ดูจันทร์

ดูกล้าขยันให้ดูอังคาร

ดูอ่อนหวานให้ดูพุธ

ดูปัญญาบริสุทธิ์ให้ดูพฤหัส

ดูโภคสมบัติให้ดูศุกร์

ดูโทษทุกข์ให้ดูเสาร์

 

 • ห้องโถงด้านทิศเหนือ การพัฒนาสังคมและจิตวิญญาณ  สื่อถึงประติมากรรมและจำหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า-ขงจื๊อ ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมสูงส่งของพระโพธิสัตว์ในลัทธิพุทธมหายาน  มนุษย์แม้ว่าจะมีชาติกำเนิดที่แตกต่างกัน แต่ถ้ามุ่งมั่นเป็นคนดีก็สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรม  โดยปลดปล่อยตัวจากสิ่งสมมุติและกิเลส ตัณหา อุปทาน แล้วเรียนรู้การเสียสละ การแบ่งปันกันด้วยความรักซึ่งกันและกัน มนุษย์นั้นสามารถหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมได้เช่นกัน

 

 • ห้องโถงกลาง มหาบุษบก การหลุดพ้นซุ้มประตูไม้แกะสลักประตูใหญ่ทั้ง 4 ด้าน สัญลักษณ์ทางเข้าสู่จักรวาลหรือความหมายของอริยะสัจ4 ที่เป็นหัวใจในหลักคำสั่งสอนแห่งพุทธศาสนา และมหาบุษบกวิมานเป็นสัญลักษณ์สื่อความว่างเปล่าแห่งจักรวาลหรือนิพพาน เป็นดั่งศูนย์กลางในจักรวาล

 

เจ้าของโครงการและออกแบบโดย คุณเล็ก วิริยะพันธุ์  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูความสำคัญของศาสนาปรัชญา ว่าเป็นสิ่งสำคัญค้ำจุนโลกในมิติด้านจิตวิญญาณและความศรัทธาอันแรงกล้าในงานศิลปะ ที่สื่อถึงจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของการสอนมนุษย์สร้างความดีละเว้นความชั่ว

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไม้แกะสลัก
 • ชมการแกะสลักและทดลองแกะสลัก
 • ชมแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย อาทิ การบรรเลงดนตรีไทย
 • กิจกรรม ขี่ช้าง , ขี่ม้า , SpeedBoat , นั่งเรือขุดโบราณชมวิว , รถม้า เป็นต้น

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

206/2 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-110 653 / 081-350 8709
โทรสาร : 038-110 671
เว็บไซต์ : http://www.sanctuaryoftruthmuseum.com/
อีเมล : info@sotmticket.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน  เวลา 08.00 - 18.00 น. (จำหน่ายบัตรเข้าชมรอบสุดท้ายคือ 17.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมปราสาทสัจธรรมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

 • เด็ก (สูงไม่เกิน 110 ซม.) เข้าชมฟรี
 • เด็ก (สูง 110-140 ซม.) ค่าเข้าชม ราคา 250 บาท
 • ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บาท
 • พระสงฆ์ รูปละ 250 บาท 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

Booking online โทร. 038 - 110 653 ต่อ 54  

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการที่มาท่องเที่ยวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

 • นำรถลงไปส่งลูกค้าด้านล่าง หรือ สามารถนำรถส่วนตัวลงไปจอดได้บริเวณด้านล่างที่จอดรถปราสาทสัจธรรม 
 • ทางขึ้น-ลง หรือ ห้องน้ำ มีทางลาดสำหรับผู้พิการ
 • บริเวณตัวปราสาทสัจธรรมมีลิฟท์ขนส่งและรถวีลแชร์ไว้คอยบริการ 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีบริการที่จอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบัส พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ
 • ร้านขายของที่ระลึก

37

แบ่งปัน