กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

07 มิถุนายน 2565

ชื่นชอบ 628

9,707 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2512 โดยคณะอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน(วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนเดิม) และนิสิตอีกจำนวนหนึ่ง โดย ดร.บุญถิ่น อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครูและอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนไม่สามารถขยายออกไปได้อีก เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยตรง เพื่อเป็นการขยายกิจการของพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิม มหาวิทยาลัยโดยการนำของ ดร.ทวี หอมชง และคณะ ได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2523 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ณ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2527

 

แบ่งการให้บริการออกเป็น

 

1. สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย  จัดแสดงในตู้โดยมีการจัดสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด แต่ละตู้จะมีป้ายเพื่อบ่งบอกชนิดสัตว์ทะเลที่อยู่ในตู้ทั้งชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่  ได้แก่

 • ชีวิตชายฝั่งทะเล
 • สีสันแห่งท้องทะเล
 • ครัวของโลก
 • แปลก... สวยซ่อนพิษ
 • ลานเรียนรู้ชาวเล
 • ยักษ์ใหญ่ใต้สมุทร

 

 

2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

3. ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน (Bangsaen Aquarium) เป็นสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มของสถาบันฯ โดยจัดแสดงสัตว์น้ำเค็มขนาดต่างๆ รวม 44 ตู้ ได้แก่

 • โซนตู้แสดงสัตว์ทะเลสัมผัสได้ เช่น ดาวทะเล ปลาทะเล
 • โซนตู้แสดงเขตแนวป่าชายเลน ป่าโกงกาง
 • โซนแสดงระบบนิเวศรักษาต่อเนื่อง เช่น หาดหิน หาดทราย แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง
 • โซนตู้แสดง 5 มหาสมุทร ได้แก่  Andaman sea , Pacific ocean , Red sea , Okinawa sea , Caribbian sea
 • ตู้แสดงทรงกลม ความจุน้ำ 80ลบ.ม.จัดแสดงปลาที่อาศัยอยู่เป็นฝูง เช่น ปลาตะคองเหลือง ปลาสีขน
 • โซนตู้แสดงปลาที่มีรูปร่างแปลก เช่น ม้าน้ำ ปลาสิงโต แมงกะพรุน
 • ตู้แสดงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่(Big Tank) ความจุน้ำ 4,700 ลบ.ม. จัดแสดงปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาหมอทะเล ปลาโรนัน ปลาฉนาก
 • ตู้แสดงปะการังขนาดความจุน้ำ 300ลบ.ม.พร้อมอุโมงค์ (Tunnel) ขนาดกว้าง 3 เมตร ลอดผ่านต่อเนื่องไปยังตู้แสดงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ (Big Tank) ความยาวรวมกว่า 37 เมตร

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ปลาสับปะรด มีถิ่นกำเนิดและที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อนของมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกรวมถึงชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 หาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-391 671-3
โทรสาร : 038-391 674
เว็บไซต์ : http://www.bims.buu.ac.th/
อีเมล : nipa@buu.ac.th / supapom@buu.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

 

1. กิจกรรมให้อาหารปลาปากบ่อ: จำหน่ายบัตร เวลา 13.00-13.45 น. (จำกัดเพียง 15 ชุดต่อวัน)

2. กิจกรรมการแสดงดำน้ำให้อาหารปลา

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30 น.
 • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

 

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus 

และกำจัดเชื้อโรคด้วยเครื่องอบโอโซน Ozonic ทุกวัน

 

ค่าเข้าชม

 • เด็ก 40 บาท
 • ผู้ใหญ่ 80 บาท

เข้าชมฟรี สำหรับ

 • เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซ.ม. 
 • ผู้มีอายุเกิน 60 ปี, พระภิกษุ และผู้มีความผิดปกติทางร่างกาย(แสดงบัตร) 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 • โดย FAX แจ้งล่วงหน้า 7 วัน แจ้งการเข้าชมมาที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่หมายเลข 038-391 674
 • ส่ง E-mail แจ้งล่วงหน้า 5 วัน E-mail : nipa@buu.ac.th / supaporn@buu.ac.th
 • ส่งไปรษณีย์ แจ้งล่วงหน้า 7 วัน โดยส่งหนังสือเข้าชมไปเรียน "ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล" สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 ต.ค. 2565

23 ต.ค. 2565

20 ตุลาคม 2565
Bangsaen Aqualife กิจกรรมสร้างสรรค์สุดชิค สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและเสียงดนตรี เพลิดเพลินไปกับการรับฟังดนตรี Lofi ท่ามกลางบรรยากาศ การแสดงดำน้ำให้อาหารปลาจากพี่ ๆ นักวิทย์สุดเท่ห์   วันนี้ -23 ตุลาคม 65 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ (2 รอบ) เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.   ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่มีวันหยุด  เวลา 9.00-16.00 น. ราคาบัตรเข้าชม เด็ก 40 บาท  / ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซ.ม. เข้าชมฟรี ผู้มีอายุเกิน 60 ปี พระภิกษุและผู้มีความผิดปกติทางร่างกาย (แสดงบัตร) เข้าชมฟรี แผนที่ https://goo.gl/maps/BGEdZ7BtdbP5kLXCA

07 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

07 มิถุนายน 2565
กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษ การแสดงดำน้ำให้อาหารปลาตู้ใหญ่ จัดแสดงทุกวัน  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เพิ่มรอบพิเศษ เวลา 10.30 น.   สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ราคาบัตรเข้าชม: เด็ก 40 บาท / ผู้ใหญ่ 80 บาท  แผนที่ https://goo.gl/maps/BGEdZ7BtdbP5kLXCA สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-391 672 ต่อ 184, 178

11 ม.ค. 2563

07 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยหัวใจรักษ์ทะเล" วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา   เด็กๆเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ฟรี!!! ตลอดวัน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การแสดงบนเวที, กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้, กิจกรรมมุมพักนักระบายสี เกมลงหลุมซะล้างขยะพังทะเล นิทรรศการรักษ์ทะเล นอกจากนี้ยังมีของขวัญ ขิงรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม แจกฟรีกับน้องๆที่ร่วมกิจกรรมทุกคน   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-391671 ถึง 3  FB : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง