กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

26 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 443

2,165 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนามาจาก “พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2512 โดยคณะอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน(วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนเดิม) และนิสิตอีกจำนวนหนึ่ง โดย ดร.บุญถิ่น อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครูและอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนไม่สามารถขยายออกไปได้อีก เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยตรง เพื่อเป็นการขยายกิจการของพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิม มหาวิทยาลัยโดยการนำของ ดร.ทวี หอมชง และคณะ ได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2523 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ณ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2525 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2527

 

แบ่งการให้บริการออกเป็น

 

1. สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย  จัดแสดงในตู้โดยมีการจัดสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด แต่ละตู้จะมีป้ายเพื่อบ่งบอกชนิดสัตว์ทะเลที่อยู่ในตู้ทั้งชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่  ได้แก่

 • ชีวิตชายฝั่งทะเล
 • สีสันแห่งท้องทะเล
 • ครัวของโลก
 • แปลก... สวยซ่อนพิษ
 • ลานเรียนรู้ชาวเล
 • ยักษ์ใหญ่ใต้สมุทร

 

 

2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

3. ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน (Bangsaen Aquarium) เป็นสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มของสถาบันฯ โดยจัดแสดงสัตว์น้ำเค็มขนาดต่างๆ รวม 44 ตู้ ได้แก่

 • โซนตู้แสดงสัตว์ทะเลสัมผัสได้ เช่น ดาวทะเล ปลาทะเล
 • โซนตู้แสดงเขตแนวป่าชายเลน ป่าโกงกาง
 • โซนแสดงระบบนิเวศรักษาต่อเนื่อง เช่น หาดหิน หาดทราย แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง
 • โซนตู้แสดง 5 มหาสมุทร ได้แก่  Andaman sea , Pacific ocean , Red sea , Okinawa sea , Caribbian sea
 • ตู้แสดงทรงกลม ความจุน้ำ 80ลบ.ม.จัดแสดงปลาที่อาศัยอยู่เป็นฝูง เช่น ปลาตะคองเหลือง ปลาสีขน
 • โซนตู้แสดงปลาที่มีรูปร่างแปลก เช่น ม้าน้ำ ปลาสิงโต แมงกะพรุน
 • ตู้แสดงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่(Big Tank) ความจุน้ำ 4,700 ลบ.ม. จัดแสดงปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาหมอทะเล ปลาโรนัน ปลาฉนาก
 • ตู้แสดงปะการังขนาดความจุน้ำ 300ลบ.ม.พร้อมอุโมงค์ (Tunnel) ขนาดกว้าง 3 เมตร ลอดผ่านต่อเนื่องไปยังตู้แสดงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ (Big Tank) ความยาวรวมกว่า 37 เมตร

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ปลาสับปะรด มีถิ่นกำเนิดและที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตร้อนของมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกรวมถึงชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

แผนที่

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 หาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-391 671-3
โทรสาร : 038-391 674
เว็บไซต์ : http://www.bims.buu.ac.th/
อีเมล : nipa@buu.ac.th / supapom@buu.ac.th

วันและเวลาทำการ

 • ส่วนจัดแสดงเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น.
 • แสดงการดำน้ำให้อาหารปลา เวลา 14.30 น. และเพิ่มรอบ 10.30 น. ในวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

 • คนไทย เด็ก 40 บาท / ผู้ใหญ่ 80 บาท
 • ชาวต่างชาติ เด็ก 120 บาท / ผู้ใหญ่ 220 บาท

*บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล*

การเดินทาง

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯ หากวิ่งมาทางบางนาตราด เมื่อลงทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี จะตรงเข้ามาทางถนนสุขุมวิท ผ่านตัวเมืองมาทางบางแสน เมื่อเลยทางเข้าอ่างศิลา จะมีแยกทางเข้าไปหาดบางแสน เลี้ยวขวาและตรงเข้ามาเมื่อผ่านห้างแหลมทองที่อยู่ด้านขวาจะเจอสามแยกและเห็นป้ายมหาวิทยาลัยบูรพา ตรงไปอีกนิดเดียวก็จะเห็นทางเข้าประตูสถาบันสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลอยู่ทางซ้ายมือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

 • โดย FAX แจ้งล่วงหน้า 7 วัน แจ้งการเข้าชมมาที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่หมายเลข 038-391 674
 • ส่ง E-mail แจ้งล่วงหน้า 5 วัน E-mail : nipa@buu.ac.th / supaporn@buu.ac.th
 • ส่งไปรษณีย์ แจ้งล่วงหน้า 7 วัน โดยส่งหนังสือเข้าชมไปเรียน "ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล" สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง