กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 511

4,563 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โดยมีอาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ อาจารย์พยายามผลักดันให้พิพิธภัณฑ์บ้านแพรกเป็น “ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำลพบุรี” ท่านจึงศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของท้องถิ่น ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูล สามารถนำมาพัฒนางานสอนต่อไปด้วย โดยสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ และภูมิใจในท้องถิ่นของตน

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 49 หมู่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 0-3538-6120, 089-2168757 ติดต่อ อ.ประสาน เสถียรพันธุ์

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

ใช้ถนนสายเอเชีย ขับผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนถึงทางแยกเข้าจังหวัดอ่างทอง ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3267 (อ่างทอง-ท่าเรือ) ขับตรงไปเรื่อย ๆ จนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกเจ้าปลุก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ขับเลาะคลองชลประทานมาเรื่อย ๆ ผ่านวัดเจ้าปลุก สภ. โรงช้าง วัดกระโจมทอง เมื่อผ่านวัดพะเนียง (ซ้ายมือ) ให้สังเกตสะพานข้ามคลองขวามือข้างหน้าจะเป็นโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ เลี้ยวขวาเข้ามาในโรงเรียนได้เลย

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง