แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

23 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 10

878 ผู้เข้าชม

รายละเอียด

วัดไผ่ล้อมเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี ที่อายุกว่า 200 ปี ยังมี่สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ภายในวัด เช่น กุฏิพระและศาลาการเปรียญ มีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าอายุเกือบร้อยปีทั้งสิ้น จากหลักฐานการค้นคว้าประวัติของวัดไผ่ล้อม ปรากฏว่าพระอุโบสถหลังนี้สร้างเมื่อไร ไม่ปรากฏ พ.ศ. และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ใน พ.ศ.2324 ในช่วงเวลาล่วงเลยมาถึงรัชกาลที่ 3 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ รวมอายุพระอุโบสถแล้วน่าจะมากกว่า 220 ปี นับได้ว่าพระอุโบสถหลังนี้ควรอนุรักษ์เอาไว้ และยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

ที่อยู่

17 หมู่ที่ 6 ถนนพิศาลธีรคุณ ตำบลจันทนิมิต อำเภอจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี 22000

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง