กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

26 ตุลาคม 2566

ชื่นชอบ 580

24,252 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ เริ่มต้นมาจากการเป็นพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง ในความดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๗  โดยหน้าที่ขณะนั้นเพื่อการเก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะปราสาทพิมาย ร่วมกับโบราณวัตถุที่ได้จากการ เก็บรวบรวมจากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กระทั่ง พ.ศ.๒๕๑๘ ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

พ.ศ.๒๕๓๒ กรมศิลปากร  เสนอของบประมาณโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว เพื่อดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ให้ถูกต้องตามหลักพิพิธภัณฑสถานวิทยา  โดยการจัดสร้างอาคารจัดแสดง สำนักงานและห้องประชุม และได้รับงบประมาณต่อเนื่องมาจนกระทั่ง ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการถาวรแล้วเสร็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖

 

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและพัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่อีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ปี มาแล้วจนถึงสมัยปัจจุบัน  

 

การจัดแสดง  แบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน

 

ส่วนที่  ๑  อาคารจัดจัดแสดงชั้นบน  จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของสังคมในดินแดนแถบอีสานตอนล่างแสดงถึงรากฐานการกำเนิดวัฒนธรรม  ซึ่งมีมาจากความเชื่อด้านต่างๆ  ตลอดจนวัฒนธรรมจากภายนอกที่เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

 

ส่วนที่  ๒  อาคารจัดแสดงชั้นล่าง  จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะเขมรในอีสานตอนล่าง  หลักฐานความเจริญก้าวหน้าต่างๆ  เช่น  ศาสนา  สังคม  เศรษฐกิจ  เป็นต้น

 

ส่วนที่ ๓  อาคารจัดแสดงศิลาจำหลัก  จัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหินทราย  เช่น ทับหลัง  หน้าบัน  บัวยอดปราสาท  เสาประดับกรอบประตู  กลีบขนุน  ปราสาทจำลอง  เป็นต้น

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 2 ถนนท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ : 044-471 167
โทรสาร : 044-471 167
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/phimai/index.php/th/
อีเมล : phimaimuseum@hotmail.com

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย คนละ 20 บาท
  • ชาวต่างประเทศ คนละ 100 บาท

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 50 กิโลเมตร

เลี้ยวขวา 'สามแยกตลาดแค' เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอพิมาย ประมาณ 10 กิโลเมตร 

ขับตรงมาจะเห็นสะพาน 'ท่าสงกรานต์' ข้ามสะพาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อยู่ทางด้านซ้ายมือ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

9

แบ่งปัน

กิจกรรม

15 ก.พ. 2566

25 ก.พ. 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566
พบกับ การแสดงแสงสีไฟประดับอาคารพิพิธภัณฑ์  ครั้งแรกของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย  พิเศษ สำหรับทุกท่านที่เข้าชมและเช็คอินจุด check point ครบ 5 จุด  รับฟรี ของที่ระลึกจากใจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00-20.00 น. หมายเหตุ : เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 16.30 เป็นต้นไป   พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 044-471-167

15 ก.พ. 2566

02 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “กาลครั้งหนึ่ง...ในความทรงจำ”  ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การเปิดอย่างเป็นทางการ ชมภาพถ่ายเก่ารำลึกความหลังในนิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...ในความทรงจำ Museum of Memories”  ร่วมมองภาพอนาคต พูดคุยเสวนากับสถาปนิกและมัณฑนากร ผู้ออกแบบปรับปรุงอาคารนิทรรศการ  ดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนไปกับการแสดงแสงสีและมินิคอนเสิร์ต   พิเศษสุด กับการเปิดเผยภาพพิพิธภัณฑ์รูปโฉมใหม่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา   ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงชื่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/EGrUtsKAcS7rBu1u8   เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 044-471-167

09 พ.ย. 2565

13 พ.ย. 2565

09 พฤศจิกายน 2565
เชิญทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนและดื่มด่ำวิวริมแม่น้ำมูลยามราตรี ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 20.00 น.  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ร่วมกิจกรรมฟรี เช่น  กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมทำหน้ากากหัวโขน กิจกรรม museum theatre ชมหนังจอยักษ์   ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท / ต่างชาติ 100 บาท เด็กเข้าชมฟรี   สำหรับท่านที่ต้องการชมแสงสีเสียงที่ปราสาทพิมายสามารถนำรถมาจอดที่พิพิธภัณฑ์ ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรุณานำรถออกก่อน 21.00 น.) สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 044-471-167 หรือข้อความเพจ  Phimai National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย   สำหรับผู้สนใจชมการแสดงแสงเสียงวิมายะนาฏการ  ชุด ยอยศจอมมหาราช น้อมอภิวาทศรีวิเรนทราศรม เวลา 19.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จองบัตรรับชมการแสดงได้ที่ https://forms.gle/9eE6XoVbj7WScf176 หมายเหตุ* ชมฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียน จองได้ 2 ที่นั่ง รับบัตร (ตั๋วเข้าชม)​ ได้ที่จุดบริการ บริเวณด้านหน้าอุทยานฯพิมาย กติกาการรับบัตร แบบวันต่อวัน

28 เม.ย. 2564

02 พ.ค. 2564

23 เมษายน 2564
Craft Journey ท่องแดนอีสาน... ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225 9420 / 02-225 9430 ต่อ 0 หรือ 245 ข้อความทางเฟซบุ๊ก Craft Journey     

01 พ.ย. 2564

31 ธ.ค. 2564

19 เมษายน 2564
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ขอเชิญร่วมกิจกรรม นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๔  "พระพิมพ์เมืองพิมาย"  ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔-๔๗๑ ๑๖๗  Facebook : Phimai National Museum:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง