กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท

พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 313

7,046 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2526 พบว่าเป็นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 1 ชั้น มีลำธารปราสาทไหลผ่านด้านเหนือ มีมนุษย์มาตั้งชุมชนครั้งแรกราว 3,000 ปีมาแล้ว รู้จักการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์มีการใช้สำริดบ้างแต่ไม่แพร่หลาย ทำภาชนะดินเผาทรงปากแตรสีแดงขัดมัน และมีการนำภาชนะดังกล่าวฝังร่วมกับศพด้วย ต่อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นโดยผลิตภาชนะดินเผาแบบพิมายดำขึ้นแทน มีการนำเหล็ก สำริด หินสีต่าง ๆ เช่น หินคาร์นีเลียน หินอเกต มาทำเครื่องใช้เครื่องประดับจนราวพุทธศตวรรษที่ 16 จึงเริ่มรับวัฒนธรรมทวารวดี โบราณสถานบ้านปราสาทนับเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่สองต่อจากบ้านเชียง ชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะและซ่อมแซมให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ในอดีตของดินแดนภาคอีสานตอนล่าง มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากหลักฐานที่ค้นพบสันนิษฐานว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยมีหลักฐานที่พบอยู่ในบ้านปราสาท ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์อยู่ในระดับความลึกตั้งแต่ 1.50 - 5 เมตร แสดงถึงการอยู่อาศัยทับซ้อนกันยาวนาน ภาชนะดินเผา หม้อปากแตร และเครื่องมือสำริด 

 

ข้อมูลมาจาก: เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=176&filename=index

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

โครงกระดูกมนุษย์  กับร่างกายมนุษย์ที่ถูกฝังอยู่ในดิน

 

ข้อมูลมาจาก: เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=176&filename=index

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท หมู่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
โทรศัพท์ : 044 367 075
เว็บไซต์ : http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=176&filename=index

วันและเวลาทำการ

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - อังคาร ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายมิตรภาพ (นครราชสีมา - ขอนแก่น) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 44 จะมีทางแยกซ้ายมือ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตรเข้าสู่บ้านธารปราสาท
รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปนครราชสีมาทุกวันและตลอดทั้งวัน
รถไฟ  มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปนครราชสีมาทุกวัน รายละเอียดสอบถามที่หน่วย บริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่ต้องจองล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง