คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

โบสถ์มหาอุตม์

วัดอู่ตะเภา

     วัดอู่ตะเภา เดิมชื่อว่า วัดอู่สำเภาทอง โดยก่อนจะสร้างวัดนี้ ชาวบ้านจะพากันไปทำบุญที่วัดบ้านบกใหญ่ แต่ด้วยความห่างไกล ผสมกับวัดบ้านบกใหญ่มีผู้คนอยู่หนาแน่น ต่อมาในปีพ.ศ.2431 พระอุชฌาย์ต้น คนโธ จึงได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ คือวัดอู่ตะเภา ในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี

     นอกจากนี้บริเวณวันอู่ตะเภามีการสันนิฐานว่าเป็นเมืองโบราณมาก่อน โดยมีการพบคูน้ำที่มีสภาพตื้นเขิน มีเศษภาชนะดินเผา เครื่องประดับลูกปัด และขวานหินขัด จากหลักฐานที่พบแสดงว่าวัดอู่ตะเภาเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี เพราะลักษณ์มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ เป็นเมืองซ้อนโดยผังเมืองชั้นในมีลักษณ์กลม ส่วนผังชั้นนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน ปัจจุบันบริเวณคูน้ำประชาชนได้ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีการไถปรับพื้นที่ทำให้สภาพคูน้ำหายไป โบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณนี้จะถูกจัดเก็บไว้ใน พิพิธภัณฑ์วัดอู่ตะเภา

     ภายในวัดอู่ตะเภาพบอุโบสถเก่าแก่ ผนังก่ออิฐถือปูน มีประตูทางเข้าช่องเดียวทางทิศตะวันออก มีหน้าต่างด้านเหนือ 2 ช่อง หลังคามุงด้วยกระเบื้องมีเพิงต่อไปทางด้านทิศตะวันออก ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หรือหางหงส์เป็นการก่อสร้างแบบเรียบง่าย เพราะเป็นช่างชาวบ้านที่ช่วยกันสร้างตามความศรัทธา มีกำแพงล้อมรอบ เรียกอุโบสถแห่งนี้ว่า “โบสถ์มหาอุตม์”หลังนี้มีหน้าต่าง ประตูเดียว หลังทึบ มีรายละเอียดรายชื่อและจำนวนปัจจัยที่บริจาคบูรณะวัดบนแผ่นหินติดไว้ที่หน้าโบสถ์วัดอู่ตะเภา หนองแซง สระบุรี

     เชื่อกันว่าการสร้างโบสถ์รูปแบบนี้เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาและปลุกเสกเครื่องรางของขลัง เพื่อไม่ให้มนต์คาถาหรือวิชาที่ถ่ายทอดนั้นรั่วไหลออกไปอุโบสถหลังนี้ตามจารึกได้กล่าวว่า ปฏิสังขรณ์เมื่อพ.ศ.2468 แสดงว่าอายุการก่อสร้างจริงพร้อมกับการตั้งวัด ส่วนเจดีย์ด้านหน้าอุโบสถสร้างขึ้นมาภายหลัง ในพ.ศ.2474 โดยพระอุชฌาย์ต้น คนโธ เป็นผู้นำการสร้าง ถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านแถบนั้นอีกด้วย

จัดทำโดย Muse Mobile

 

213 views

0

แบ่งปัน