คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระตำหนักสระยอ

เส้นทางนมัสการรอยพระพุทธบาท ...

     พระตำหนักสระยอ ตั้งอยู่ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งเสด็จนมัสการพระพุทธบาท

     พระตำหนักสระยอ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง หากสังเกตลักษณะฐานรากของพระตำหนักที่ใช้ก้อนหินนำมาก่อสอปูน จะดูคล้ายกับพระตำหนักต่างๆในบริเวณอำเภอพระพุทธบาท ซึ่งสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายในคำให้การของขุนโขลน มีชื่อเรียกพระตำหนักนี้ว่า ‘ตำหนักพระนารายณ์เป็นท้ายสระยอ’ จึงเชื่อกันว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง โดยเลียนแบบพระตำหนักธารเกษมเพื่อสะดวกในการเสด็จประทับราชยานต่างๆ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวตำหนักมีสระยอให้ได้เดินเที่ยวชม พระราชวัง กับ วัง คืออันเดียวกัน ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์อาศัยประทับจะเรียก "พระราชวัง" หรือ "พระบรมมหาราชวัง"  เเต่ถ้าเป็นสามัญชนที่มียศตำเเหน่งสูงพวกเจ้านายตำเเหน่งสูงอะไรพวกนี้จะเรียกว่า "วัง" เฉยๆ พูดง่ายๆคือเรียกตามยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้อาศัย

     ส่วนพระตำหนักก็คือที่ประทับของพระมหากษัตริย์เเละพระบรมวงศานุวงศ์จะแตกต่างกับพระราชวังคือ พระตำหนักจะใช้เป็นสถานที่ทรงงานหรือเสด็จไปประทับเป็นครั้งคราวจะใช้คำว่า "พระตำหนัก" ถ้าสังเกตส่วนใหญ่พระตำหนักจะอยู่ต่างจังหวัดซึ่งมีไว้เวลาพระมหากษัตริย์ออกทรงงานเยี่ยมราษฎร์ หรือไปเที่ยวพักผ่อนในต่างจังหวัด พระตำหนักแห่งนี้ สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับแรมในการเสด็จมานมัสการพระพุทธบาทบริเวณนั้น ปัจจุบันเหลือแต่รอยและฐานพระตำหนักเท่านั้น หากใครอยากย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่แห่งนี้น่าสนใจทีเดียว

จัดทำโดย Muse Mobile

2,002 views

0

แบ่งปัน