คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดสมุหประดิษฐาราม

     วัดสมุหประดิษฐาราม สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร ซึ่งเป็นต้นตระกูลกัลยาณมิตร โดยสร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3 เพื่ออุทิศให้แก่มารดาที่ล่วงลับไปแล้ว รูปแบบวัดเป็นศิลปะแบบไทยผสมกับสถาปัตยกรรมแบบจีน และยังมีภาพสะท้องวิถีชีวิตของชาวไท ยวนในสมัยนั้นอีกด้วยความสำคัญของวัดสมุหประดิษฐารามในอดีตคือเป็นสถานที่จัดประชุมราชการ ในการทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในพระอุโบสถของทุกปี และได้ยกเลิกการประชุมนี้ไป ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ได้ใช้เป็นสถานที่ศาลาโรงธรรม หรือโรงเรียนนั้นเอง โดยโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนประถมสมุหประดิษฐ์” เปิดสอนเมื่อ 9 พฤษภาคม ร.ศ.126 (พ.ศ.2451) มาจนถึงปัจจุบัน

     ในส่วนของวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น มีหน้าบันเป็นปูนปั้นลวดลายดอกไม้ และรูปสิงห์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โดนเด่น เป็นภาพประเพณีตานก๋วยสลากหรือประเพณีสลากภัตร ในขบวนแห่จะมีคนนำหน้าถือฆ้องโหม่ง ดอกไม้ เป่าปี่จุม ตามหลังด้วยผู้เล่นดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของคนที่นี้ และยังมีภาพวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก มีการแห่บั้งไฟ ได้เห็นถึงการแต่งการของคนไท ยวนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพระประธาน นามว่าพระพุทธรัชกัลยาณมิตรประดิษฐาราม หล่อด้วยสัมริดมีการลงรักปิดทองอย่างสวยงาม เป็นพระปางมารวิชัยศิลปะแบบสุโขทัยที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย ผนังด้านซ้ายของประธานเขียนด้วยเรื่องพระสมุทรโฆษ ส่วนทางด้านขวาเขียนด้วยเรื่องหลวิชัย-คาวี จึงถือได้ว่าเป็นภาพที่งดงานและยังให้ความรู้ทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างมาก

ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพขบวนแห่งานพิธีถวายกระทงเสียหัว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่น และภาพกลุ่มสตรีชาวล้านนา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต

     ในส่วนด้านนอกพระอุโบสถ พบเจดีย์ทรงกลมฐานแปดเหลี่ยมสร้างกำแพงล้อมรอบมีบันได 4 ด้านผู้สร้างวัดแห่งนี้ได้บรรจุอัฐิธาตุของมารดาตนไว้ และยังมีรูปหล่อโลหะเป็นรูปเหมือนพระศีลวิสุทธิดิลก (เจ้าคุณโต ธมฺมปญฺโญ) ประดิษฐานที่อาคารโสภณปริยัติกิจ นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่นตุ๊กตาจีน ตุ๊กตาหินเขียวแกะสลัก ลักษณะแบบเซียนจีน  แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามาจากที่ใด

     ถือได้ว่าวัดสมุหประดิษฐารามเป็นอีกหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียง เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้ขอพรและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

พระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 7 วาเศษ มีบันได 4 ด้าน

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ห่างจากกำแพงแก้ว

จัดทำโดย Muse Mobile

1,382 views

0

แบ่งปัน