คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดหนองยาวสูง

โบราณสถานแห่งชาติ

     วัดหนองยาวสูงตั้งอยู่บนเนินเขาในตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อผู้คนในชุมชนแถบนี้มาก ด้วยเป็นวัดเก่าประจำท้องถิ่น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๓ ) พระอุโบสถของวัดถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนวัดหนองยาวสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยหลวงตาแดง อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองยาวสูง เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนเด็ก ๆ ในชุมชน ให้ได้รับการศึกษากันทุกคน

     สถานที่สำคัญภายในวัด

     พระอุโบสถ เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน ยกสูงขึ้นจากพื้นดิน มีกำแพงปูนทึบล้อมรอบ มีช่องทางเดินให้เข้าได้สี่ทาง หลังคาอุโบสถมุงกระเบื้อง เครื่องลำยองทำจากไม้ลงรัก ประดับกระจกสีทอง หน้าบันเป็นไม้ลงรักประดับกระจกเช่นกันแต่เป็นกระจกสี ๆ ทำลวดลายด้านหนึ่งเป็นลายพระอาทิตย์ ด้านหนึ่งเป็นลายพระจันทร์ ผนังอุโบสถทั้งภายนอกและภายในมีจิตรกรรมฝาผนังประดับอยู่อย่างสวยงาม โดยเฉพาะภายในพระอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น เกี่ยวกับพุทธประวัติตอนมารผจญ พระเวสสันดรชาดกตอนต่าง ๆ ภาพพระมาลัยเสด็จโปรดสัตว์ในนรก รวมไปถึงเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามประหารทศกัณฐ์ เป็นต้น ส่วนผนังด้านนอกของพระอุโบสถฝั่งที่ไม่มีประตู มีภาพเขียนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยืนปางประทานอภัย โดยมีพระสาวกยืนพนมมือขนาบอยู่ซ้าย ขวา

     พระเจดีย์ จากพระอุโบสถเดินตรงไปทางด้านที่เชื่อมต่อกับเขตโรงเรียนวัดหนองยาวสูงจะพบกับองค์เจดีย์เก่าแก่สูงตระหง่านอยู่บนลานกว้าง เป็นเจดีย์รูปทรงที่นิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับวัด ว่ากันว่าภายในมีกรุวัตถุมงคลอยู่ เป็นที่เคารพของชาวบ้านแถบนี้มาก

เรียบเรียงโดย

                                                                                    นางสาวชลธิชา ใจทา

1,167 views

0

แบ่งปัน