คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หมู่บ้านของฉัน

หมู่บ้านของฉัน

   หมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางป่าเขา ที่นี่เป็นหมู่บ้านของฉันเอง พวกเรามีสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ ลำดับแรกคือ พวกเรามีภูเขาหลายลูกที่ไร้ต้นไม้ เพราะพวกเราทำการเกษตรบนภูเขาพวกนั้น ลำดับที่สอง พวกเราเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นอาหาร และบางครั้งก็ใช้ทำประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ลำดับที่สาม ที่นี่มีอาหารหลากหลายชนิด เช่น มะม่วงป่า หน่อไม้ป่า และเห็ดต่างๆ และสุดท้ายนี้พวกเรามีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วย เมื่อถึงฤดูหวานที่นี่ยังมองเห็นทะเลหมอกอีกด้วยเช่นกัน

 

My Village

   Village in the midst of the valley. Here is my village. We have a variety of things that are featured here. Frist, we have many mountains without trees because we do agriculture on those mountains. Second, we raise animals for our own food and sometime used for our religious rituals. Third, there are many kinds of food such as wild mango, wild bamboo shoots, and various. Lastly, we have beautiful scenery. It can see the sunrise and sunset when in the winter here will be a wide sea of mist.

6,845 views

0

แบ่งปัน