คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

โบสถ์วัดไทร

     วัดไทรหรือเดิมมีชื่อว่า “วัดทะยาน” ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วัดไทรจะมีโบสถ์วัดที่เก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี และทางชาวบ้านบริเวณโดยรอบพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดก็ได้เล่ากันต่อๆ มาจากรุ่นสู่รุ่นว่าวัดโบสถ์นั้นเริ่มสร้างขึ้นมาน่าจะอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นอีกหนึ่งวัดในพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่มีอยู่วัดเดียวในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีต้นไทรและต้นโพธิ์ล้อมรอบโบสถ์ และตัวโบสถ์นั้นก็ยังไม่มีตัวหลังคาโบสถ์ไว้ปกคลุมแดดฝนแต่เป็นการใช้รุ่มเงาของต้นไทรต้นโพธิ์ที่ล้อมรอบโบสถ์แทนและมีชาวบ้านในพื้นที่ ได้เล่าต่อๆกันมาว่าเคยมีผู้คนได้เคยเข้ามาบูรณะทำหลังคาโบสถ์ให้ แต่เมื่อลงมือทำก็มีฟ้าผ่าและมีคนฝันว่าองค์พระประธานที่ประดิษฐ์ในโบสถ์นั้น บอกไม่ให้สร้างหรือดัดแปลงใดๆหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครทำหลังคาให้อีก

 

     ส่วนภายในโบสถ์นั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระประธาน โดยแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อทะยาน" แต่ในปัจจุบันนั้นเรียกว่า "หลวงพ่อวัดไทร" ตามชื่อของวัดไทรโดยมีตำนานเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า แรกเริ่มเดิมทีองค์พระประธานเป็นหุ่นปูนหุ้มทอง ต่อมาถูกทหารพม่าสุ่มไฟหลอมลอกเอาทองไปหมดเหลือแต่หุ่นปูนข้างใน รวมไปถึงองค์พระพุทธรูปยังถูกตัดเศียรไปอีกด้วย ภายหลังได้มีชาวบ้านได้เรี่ยไรกันเงินกันเพื่อนำเงินมาบูรณะต่อเศียรพระพุทธรูปที่ประดิษฐานองค์พระ ส่วนเป็นโบสถ์เก่าชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์มหาอุต คือเป็นโบสถ์ที่มีประตูเข้า-ออกทางเดียว

     ในปัจจุบันพื้นที่โดยรอบของโบสถ์วัดไทร นั้นได้มีการบูรณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและบรรยากาศภายในวัดไทรมีความร่มรื่นมาก โบสถ์วัดไทรนั้นก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีลมเย็นๆพัดเอื่อยๆตลอดทั้งวัน รวมทั้งมีศาลาและโต๊ะม้าหินอ่อนอำนวยความสะดวกไว้ให้นั่งเล่น

     นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนวัดไทร ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณวัดไทรที่มีสินค้าจัดแสดงรวมทั้งจัดจำหน่ายของกลุ่มชาวบ้านในบริเวณวัดไทร ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่รวมกลุ่มกันผลิตเครื่องจักสารของกลุ่มอาชีพปราณีหัตถกรรมที่ผลิตเครื่องจักสารจิ๋วและเรื่องจักสารที่ผลิตมาจากไผ่สีสุขรวมทั้งกลุ่มจักสานสวนมะปราง เพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมโบสถ์วัดไทรได้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกและเป็นของฝาก

1,867 views

0

แบ่งปัน