คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สถาปัตยกรรม

โคโลเนียลสไตล์ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

     คำว่า Colonial เป็นคำ adjective แปลว่า เกี่ยวกับอาณานิคม ดังนั้นคำว่า Colonial Style จึงหมายถึงศิลปะแบบอาณานิคม แต่สำหรับ “สยาม” หรือประเทศไทยนั้น ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใคร ถึงอย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมตะวันตกในยุคนั้นก็เข้ามายังสยามด้วยเหมือนกัน  ในส่วนขอรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นจึงมีลักษณะผสมผสาน Colonial style ของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน โดยแต่ละพื้นที่จะได้รับอิทธิพลของช่างพื้นถิ่นเข้าไปผสมสถาปัตยกรรมอยู่ด้วย

     สถาปัตยกรรมรูปแบบโคโลเนียลสไตล์นั้นได้เริ่มเข้ามาแพร่ขยายสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5-6  ซึ่งมีผู้คนในสมัยนั้นมักจะเรียกกันอย่างติดปากเป็นส่วนมากว่า  “ตึกฝรั่ง” ซึ่งเป็นภาพสะท้อนได้ชัดเจนถึงการรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในบ้านเราโดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรม เพื่อให้ทัดเทียมชาติตะวันตกในยุคที่มีการขยายอำนาจล่าอาณานิคม ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่รอดพ้นวิกฤตินั้นมาได้ หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย

     ส่วนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสไตล์ ที่สร้างขึ้นมาในยุคสมัยของการเข้ามาของสถาปัตยกรรมในยุคแรกๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสไตล์จะเป็นสถานที่ส่วนราชการการเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น ศาลลากลางหลังเก่าจังหวัดสิงห์บุรีและศาลจังหวัดสิงห์บุรี

     ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิมตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อปีร.ศ.130 (พ.ศ.2454) ถือเป็นกลุ่มอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 สำหรับลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคาร เป็นตึกก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียวทรงยุโรป โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นตึกสไตล์บาโรกที่กึ่งกลางอาคารทำเป็นมุขยื่นออกมา ด้านบนของมุขเป็นหน้าบันขนาดใหญ่ที่แตกต่าง จากหน้าบันทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ประดับด้วยลายปูนปั้น

     ในส่วนศาลจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 129 หรือ พ.ศ. 2453 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อศาลจังหวัดสร้างแล้วเสร็จ ปีถัดมา ร.ศ. 130 หรือพ.ศ. 2454 จึงเริ่มก่อสร้างตึกศาลากลางหลังเก่าขึ้น

     ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีและศาลจังหวัดสิงห์บุรี ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2533

ที่มา http://siwakornsb.blogspot.com/2015/03/colonial-style.html

เว็ปไซน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

 http://www.singburi.go.th/_2017/content/municipality

เว็ปไซน์ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

https://www.m-culture.go.th/singburi/ewt_news.php?nid=1021&filename=index

1,448 views

0

แบ่งปัน