คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก พระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ  ประทับบนช้างศึก  จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 7 กล่าวว่า

 

"..ใน พ.ศ.2321 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปปราบพระยานางรอง ซึ่งคบคิดกับเจ้าโอ เจ้าอิน แห่งจำปาศักดิ์  ระหว่างที่พระองค์ทรงเดินทัพได้พบเมืองร้างที่ลุ่มน้ำห้วยจระเข้มาก มีชัยภูมิดี แต่มีไข้ป่าชุกชุม ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปอยู่อาศัย เพียงแต่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบ พระองค์จึงรวบรวมผู้คนและตั้งขึ้นเป็นเมือง “แปะ” โดยให้บุตรเจ้าเมืองพุทไธสมัน ซึ่งติดตามไปด้วยเป็นเจ้าเมืองปกครองได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระยานครภักดี ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “บุรีรัมย์..”

ข้อมูลและภาพจาก : เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Multimedia/Ebrochure/100/43-ศรีสะเกษ.pdf

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

2,632 views

0

แบ่งปัน