คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หน้ากากผีบุ้งเต้า

ผีบุ้งเต้า เป็น หน้ากากยักษ์ ที่ทำจากน้ำเต้า แขวนอยู่บนหัวธุงหรือตุง ซึ่งเป็นประเพณีการทำธุงของชาวบ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับต้นดอกผึ้ง แด่พระพุทธนาวบรรพต บนอุทยานแห่งชาติภูเรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

พระพุทธนาวาบรรพต คือ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูเรืออันเชิญมาจากวัดพระญาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2520 และได้นำมาประดิษฐานบนอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ชาวภูเรือและผู้ที่มาเยือนภูเรือ

ชาวบ้านไฮตาก เคยอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือมาก่อน โดยหมู่บ้านเดิมชื่อว่า "บ้านโท่ง" ได้เกิดโรคระบาด ทำให้ชาวบ้านแตกแยกกันไป บ้างก็เดินทางลงไปทางทิศเหนือและได้ตั้งรกรากในเขตตำบลน้ำทูล อำเภอท่าลี่ บ้างก็เดินทางลงไปทางทิศตะวันตกและได้ตั้งรกรากในเขตตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ บ้านไฮตากอยู่ห่างจากยอดภูเรือเพียง 5 กิโลเมตร เมื่อได้ข่าวว่าบนอุทยานแห่งชาติภูเรือมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาประดิษฐาน (คนพื้นถิ่นนิยมเรียกพระเจ้าใหญ่) จึงมีใจศรัทธา จึงได้เดินทางลัดป่าเขาขึ้นไปเพื่อสักการะและขอพร มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านคนหนึ่งชื่อยายใบ แต่งงานมาหลายปียังไม่มีลูกได้เดินเท้าจากบ้านไฮตากขึ้นไปเพื่อขอลูกจากพระพุทธนาวาบรรพต จากนั้นไม่นานก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเป็นอย่างมาก ร่วมใจกันเดินป่ามาสรงน้ำขอพรเป็นประจำทุกปี

 

จนปี พ.ศ.2561 นายจันทรักษ์ อาจสมบาล ผู้ใหญ่บ้านไฮตาก ได้พาชาวบ้านทำต้นผึ้ง ต้นดอกไม้ และธุง ขึ้นไปถวาย และด้วยชาวบ้านได้มีปลูกน้ำเต้าไว้เยอะ ผู้ใหญ่จันทรักษ์ฯ จึงคิดที่จะนำลูกน้ำเต้ามาสร้างมูลค่าโดยนำมาทำหน้ากากผีบุ้งเต้า เป็น รูปยักษ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นทวารบาลป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าในเขตพุทธสถาน จึงได้เกิดเป็น "หน้ากากผีบุ้งเต้า" ของชาวบ้านไฮตากและมีความหมาย คือ

 

น้ำเต้า คือ ความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวย

ยักษ์  คือ ทวารบาลป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าใกล้พุทธสถาน

ธุงหรือตุง คือ ความสำเร็จ และชัยชนะ

ข้อมูลและภาพจาก : เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย http://ladkang.go.th/public/

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

 

984 views

0

แบ่งปัน