คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

งามตาโบสถ์หินอ่อน

อุโบสถหินอ่อนทั้งหลัง หลังแรกและหลังเดี่ยวในจังหวัดน่าน

               จังหวัดน่าน จังหวัดหนึ่งในล้านนาตะวันออกที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวน่าน เริ่มก่อร่างสร้างเมืองมา ราวยุคสมุัยเดียวกับสุโขทัย หรืออาจจะนานกว่านั้น เป็นจังหวัดที่ซ่อนตัวเงียบในหุบเขา มีการใช่ชีวิตแบบไม่เร่งรีบเหมือนหลายๆ จังหวัด สมดังคำบอกเล่าแบบปากต่อปากว่า "น่าน เนิบ เนิบ"

               จังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือท่องเที่ยวเชิงศาสนา วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดน่าน นั่นก็คือ วัดดอนมูล ซึ่งวัดดอนมูลนั้นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นวัดที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ทางวัดได้จัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นซึ่งเป็นอุโบสถหินอ่อนทั้งหลัง หลังแรกและหลังเดียวในจังหวัดน่าน เลยทีเดียว

               สำหรับภายในอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน ๔ องค์ โดยมีองค์ใหญ่สุดเป็นพระประธานประจำอุโบสถ ชื่อว่า สมเด็จพระพุทธนิมิตมิ่งมงคลประทานพรเลิศอุดมบารมี หรือ หลวงพ่อประทานพร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ศิลปะคันธาระ หรือศิลปะอินเดีย ปางประทานพร หล่อเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงหล่ออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี มีท่านพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ (ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น) เป็นประธานหล่อ

               และพระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะเมืองน่านจำนวน ๓ องค์ เป็นพระประธานประจำวัด อายุกว่า ๒๐๐ ปี ตามคำบอกเล่าว่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๙ ในคราเดียวกับการสร้างวัด พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ มีชื่อว่าหลวงพ่อสามพี่น้อง

               รอบอุโบสถมีการสร้างสระน้ำล้อมรอบตามคติความเชื่อที่ว่า อุโบสถเปรียบเสมือนเรือที่จะพาผู้มีศรัทธาได้ข้ามพ้นวัฏสงสาร พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เข้าสู่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดหมายสูงของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สระน้ำที่ล้อมรอบ คือจุดที่กั้นระหว่างโลกที่เต็มไปด้วยกิเลส ความรัก โลภ โกรธ หลง น้ำเป็นสิ่งที่จะช่วยชำระล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจ ทำให้จิตใจสงบก่อนที่จะขึ่้นไปไหว้พระในอุโบสถ

               นอกจากนั้นยังมีการลอยประทีปรอบอุโบสถเพื่อเป็นการลอยกิเลส ลอยเคราะห์ออกจากจิตใจก่อนจะไปไหว้พระในอุโบสถ

วัดดอนมูลตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ฝั่งขอออกไปจังหวัดแพร่ อยู่บริเวณด้านหลังของวิทยาลัยชุมชนน่าน ซอยเข้าวัดอยู่ตรงข้ามโตโยต้าน่าน

( สามารถใช้ Google Maps ในการช่วยนำทางโดยค้นหา วัดดอนมูล อำเภอเมืองน่าน หรือ https://goo.gl/maps/fWtFjxmJtfM2 )

วัดดอนมูล เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (มีผู้สูงอายุดูแลนำชม)

นอกเวลาข้างต้น (๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.) สามมารถเยี่ยมชมได้โดยติดต่อทางวัดโดยตรงที่ โทร. ๐๙๐ ๙๔๕ ๖๙๒๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เฟสบุ็คแฟนเพจ "วัดดดอนมูล พระครูสิรินันทวิทย์"

www.watdonmoon.com

หรือค้นหาใน Google โดยพิมพ์ วัดดอนมูล อำเภอเมืองน่าน

 

2,263 views

0

แบ่งปัน